Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Onderzoek met proefdieren in de toekomst overbodig?

De Hartstichting ziet het liefst dat dierproeven overbodig zijn. We zijn hier daarom kritisch op. Onderzoekers gebruiken al vaak meetmodellen die gebaseerd zijn op de mens. Dit versnelt het onderzoek ook: resultaten zijn veel sneller toe te passen in de praktijk.

Goed nieuws

Het overgrote deel van het onderzoekers die we steunen, maakt al gebruik van cellen die zijn gekweekt in het laboratorium, computermodellen of proefpersonen. De Hartstichting steunt daarnaast onderzoek om deze meetmodellen verder te ontwikkelen.

We zetten ons actief in voor een toekomst waarin proefdieronderzoek niet meer nodig is om nieuwe behandelingen voor hartpatiënten te ontwikkelen.

Voorbeelden van onderzoek zonder proefdieren

Onderzoekers werken met:

  • weefsel dat bij operaties is weggehaald
  • menselijke stamcellen: zo test een onderzoeker medicijnen op hartspiercellen gekweekt 
  • organen-op-een chip: zo werkt een onderzoeker met een hart-op-een-chip 
  • computermodellen
  • proefpersonen

Minder dierproeven

Menselijke modellen zorgen ervoor dat de wetenschap steeds minder afhankelijk wordt van het gebruik van proefdieren. Samen met verschillende organisaties, zoals Stichting Proefdiervrij en de overheid, werken we hard aan de overgang naar proefdiervrije meetmodellen. Met andere gezondheidsfondsen zijn we aangesloten bij de landelijke Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Ook stimuleren wij onderzoekers om onderzoeksresultaten breed beschikbaar te maken. Op het platform Preclinicaltrials.eu delen onderzoekers die proefdieronderzoek doen hun methoden en resultaten van dierproeven. Dit voorkomt onnodige dierproeven. De Hartstichting gelooft dat samenwerking de manier is om oplossingen voor hart- en vaatziekten én voor het terugdringen van dierproeven sneller te bereiken.

Het aantal dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek is in de afgelopen decennia sterk gedaald. Dat komt door verschillende ontwikkelingen. Dirk-Jan Duncker is hoogleraar experimentele cardiologie van het Erasmus MC. We vroegen hem naar zijn ervaring. 

Dirk-Jan Duncker

"Alles wat je bij mensen kunt onderzoeken, moet je niet bij dieren doen."

Lees het interview

Waarom dan nog proefdieronderzoek?

Op dit moment kunnen we helaas nog niet alle nieuwe behandelingen zo testen. Onderzoekers moeten voldoen aan wetten en regels. Veiligheid voor de patiënt staat voorop. Die moeten we 100% kunnen garanderen.

Wat zijn de wettelijke regels?

Proefdieronderzoek is voor sommige onderzoeken wettelijk verplicht en nodig om levensreddende of betere behandelingen voor patiënten te realiseren.

Pas vergunning als er echt geen alternatief is

  • ​De richtlijnen van de overheid en van de Hartstichting eisen dat onderzoekers er alles aan doen om alternatieven te vinden voor dierproeven.
  • Alleen als er geen alternatief is voor noodzakelijk onderzoek, verleent de overheid een vergunning voor dierproeven.
  • Aan die dierproeven stelt de overheid strenge eisen, zodat er zo min mogelijk proefdieren worden ingezet en proefdieren zo min mogelijk leed ervaren.

Meer over ons onderzoek

Toekenning Dekkerbeurzen 2021

Toekenning Dekkerbeurzen 2021

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting