Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hoog op onze Onderzoeksagenda staat onderzoek naar 2 veelvoorkomende hartziekten: hartfalen en boezemfibrilleren. We willen bereiken dat deze ziekten eerder worden ontdekt, en dat artsen meer kunnen doen om deze hartproblemen te voorkomen en behandelen.

Bij hartfalen is de pompkracht van het hart verminderd en bij boezemfibrilleren is het hartritme verstoord. Het hart klopt onregelmatig, en vaak te snel. Beide aandoeningen zijn nauw verweven met elkaar: de ene aandoening kan een verhoogd risico geven op de andere. Nu worden beide aandoeningen vaak pas ontdekt als het ziekteproces al een tijd aan de gang is, en er gezondheidsklachten ontstaan.

Wat willen we bereiken?

De Hartstichting wil dat mensen met boezemfibrilleren en hartfalen met een goede kwaliteit van leven ouder worden. Daarom willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen als mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we dat er betere behandelingen worden ontwikkeld, zodat mensen minder gezondheidsklachten ervaren. We willen bereiken dat deze ziekten eerder te behandelen zijn, voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade aan het hart en de bloedvaten.

Onderzoek en patiëntregistraties

Sinds de start van de Onderzoeksagenda (2014) heeft de Hartstichting in veel onderzoek geïnvesteerd op dit gebied. Daarnaast hebben we, samen met anderen, hard gewerkt aan het opzetten van patiëntregistraties. Dat zijn grote databestanden met (anonieme) gegevens van heel veel patiënten.


Veel inzicht door verzamelen gegevens van patiënten  

Met deze grote verzameling gegevens kunnen wetenschappers heel veel onderzoek doen. Ze kunnen bijvoorbeeld nagaan wat precies het effect is van een bepaalde behandeling, en of het daarbij uitmaakt hoe oud je bent, of je nog andere ziekten hebt, en of je man bent of vrouw. Dit soort informatie is zonder grote databestanden lastig boven water te krijgen.

Mooie resultaten

De investeringen van de afgelopen jaren hebben al veel opgeleverd die van belang zijn voor patiënten met hartfalen of hartritmestoornissen.

Voorbeelden

  • Nieuwe inzichten in de werking van ketonen, als mogelijke behandeling van hartfalen . > Meer lezen

  • Wetenschappers hebben een eerste stap gezet naar een nieuwe behandeling van boezemfibrilleren. Ze hebben ontdekt dat hartspiercellen dankzij een bepaald geneesmiddel meer eiwitten aanmaken, die de hartspiercel beschermen tegen boezemfibrilleren. > Meer lezen

Plannen voor de komende jaren

De komende jaren gaat het onderzoek door. Ook worden de patiëntregistraties verder uitgebreid. Daarnaast investeren we ook in de Hartenbank. Dat is een centrale biobank, waarin hartweefsel van overleden donoren wordt verzameld, uiteraard alleen na toestemming van de betrokkenen. De Hartenbank maakt veel nieuw onderzoek mogelijk.

Overige thema's Onderzoeksagenda

Deelnemers nodig voor onderzoek

Help onderzoek van de Hartstichting een stap verder! Bekijk voor welke onderzoeken nu deelnemers nodig zijn. 

> Meedoen aan onderzoek

Vind jij ons onderzoek waardevol?

Geef voor onderzoek