Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen staat hoog op onze Onderzoeksagenda. We willen dat artsen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed kunnen voorkomen, herkennen en behandelen als bij mannen. We investeren daarom al jarenlang in wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Hart- en vaatziekten komen voor bij vrouwen én mannen. Maar er zijn wel verschillen. Zo kunnen de klachten bij een hartinfarct verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook ontwikkelt slagaderverkalking zich anders bij vrouwen dan bij mannen. Bovendien wordt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen beïnvloed door onder meer de overgang en zwangerschapsproblemen.

Verschillen standaard meenemen in onderzoek

Sinds 2015 is er bij al het onderzoek dat (mede) door de Hartstichting is gefinancierd, standaard aandacht voor mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mede daardoor wordt steeds meer bekend over de manier waarop hart- en vaatziekten wel en niet verschillen per geslacht.

Kennisachterstand inhalen

Daarnaast hebben we meerdere onderzoeken gefinancierd om de kennisachterstand over hart- en vaatziekten bij vrouwen in te halen. Het gaat onder meer om onderzoek naar zwangerschapscomplicaties, slagaderverkalking en de gewenste dosis van bepaalde medicijnen. Ook hebben we een groot onderzoek opgestart om de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren.

Mooie resultaten

Het onderzoek heeft al concrete resultaten opgeleverd, die patiënten en artsen kunnen gebruiken in de praktijk.

Voorbeelden

  • Vrouwen met hartfalen hebben mogelijk een lagere dosis medicijnen nodig dan mannen. > Meer lezen

  • Begeleiding naar een gezonde leefstijl, bij vrouwen met overgewicht en een kinderwens, heeft positieve gevolgen voor hun hart- en bloedvaten. > Meer lezen

  • Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben een twee- tot achtmaal grotere kans om in de toekomst hart- en vaatproblemen te ontwikkelen. > Meer lezen


 

Plannen voor de komende jaren

De komende jaren blijft onderzoek belangrijk om de kennisachterstand over hart- en vaatziekten bij vrouwen verder in te halen. Bovendien moeten de verkregen inzichten worden toegepast in de zorg, de wetenschap én het onderwijs. We werken daarom, samen met anderen, aan een kennisplatform. Daar worden de nieuwste inzichten gebundeld en beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Ons doel is dat uiteindelijk hart- en vaatziekten bij vrouwen geen apart thema meer hoeft te zijn. Aandacht voor eventuele man-vrouw verschillen moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van onderzoek en de gezondheidszorg.
 

Overige thema's Onderzoeksagenda

Deelnemers nodig voor onderzoek

Help onderzoek van de Hartstichting een stap verder! Bekijk voor welke onderzoeken nu deelnemers nodig zijn. 

> Meedoen aan onderzoek

Vind jij ons onderzoek waardevol?

Geef voor onderzoek