Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Eerder herkennen hart- en vaatziekten

Onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten staat bovenaan onze Onderzoeksagenda. En niet voor niets, want onderzoek op dit gebied is van levensbelang.

Wat willen we bereiken?

Nu worden hart- en vaatziekten vaak pas ontdekt als het ziekteproces al jarenlang aan de gang is. We willen bereiken dat deze ziekten eerder te behandelen zijn, voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade aan het hart en de bloedvaten.

Veel grote onderzoeken

Sinds de start van de Onderzoeksagenda in 2014 hebben we heel veel verschillende onderzoeken gefinancierd naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Voorbeelden

  • In 2015 zijn we 10 grote onderzoeksprojecten gestart, van in totaal € 10 miljoen.
  • In 2017 kwamen daar nog eens 7 projecten bij, van in totaal zo’n € 6,6 miljoen.
  • Het onderwerp komt bovendien terug in veel ander onderzoek dat we steunen, bijvoorbeeld in onze Dekkerbeurzen voor jonge, getalenteerde onderzoekers.

Signaalstofjes, genen en scans

De projecten richten zich op verschillende hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten, hartritmestoornissen en beroerte. Wetenschappers onderzoeken daarbij verschillende technieken, om vroege signalen van ziekte op te sporen. Sommige onderzoekers richten zich op signaalstofjes in het bloed. Anderen werken aan verbetering van beeldvormende technieken, zoals echo, CT en MRI. En weer anderen onderzoeken welke informatie over hart- en vaatziekten is te vinden in ons DNA.  

Mooie resultaten

Het onderzoek heeft al concrete resultaten opgeleverd, die patiënten en artsen kunnen gebruiken in de praktijk.

Voorbeelden

  • Wetenschappers hebben een nieuwe echo-techniek ontwikkeld, waarmee artsen een bepaalde vorm van hartfalen eerder kunnen ontdekken. > Meer lezen

  • Onderzoekers hebben een app ontwikkeld, waarmee te berekenen is of mensen met een bepaalde erfelijke hartspierziekte (ARVC) een hoog risico lopen op levensbedreigende hartritmestoornissen. Bij een hoog risico kunnen zij op tijd de juiste behandeling krijgen. > Meer lezen

Plannen voor de komende jaren

De komende jaren blijven we ons inzetten voor betere, vroege opsporing van hart- en vaatziekten. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:

  • Landelijke aanpak van vroege opsporing van erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten. 
  • Mensen in staat stellen om zelf in kaart te brengen of hart- en vaatziekten in de familie voorkomen.
  • Ontwikkeling van nieuwe tests om hart- en vaatziekten vast te stellen, of juist uit te sluiten.

Overige thema's Onderzoeksagenda

Deelnemers nodig voor onderzoek

Help onderzoek van de Hartstichting een stap verder! Bekijk voor welke onderzoeken nu deelnemers nodig zijn. 

> Meedoen aan onderzoek

Vind jij ons onderzoek waardevol?

Geef voor onderzoek