Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Acute behandeling van beroerte

Acute behandeling van beroerte

Onderzoek naar de acute behandeling van beroerte staat op onze Onderzoeksagenda. De Hartstichting wil dat mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling krijgen, en er goed van herstellen. Om dit te bereiken, zijn vernieuwende onderzoeksprojecten nodig.

Een beroerte is een verzamelnaam voor een TIA, een herseninfarct en een hersenbloeding. Bij een beroerte gaat iets mis in de bloedvaten in de hersenen: een deel van de hersenen krijgt geen zuurstof en voeding meer. Een beroerte kan ernstige gevolgen hebben. Een deel van de patiënten overlijdt, of houdt blijvende problemen met bijvoorbeeld lopen, praten of het geheugen.

Wat willen we bereiken?

De Hartstichting wil de hersenschade door een beroerte zo veel mogelijk voorkomen of beperken. We willen dat veel meer patiënten hun beroerte overleven, en hun dagelijks leven daarna weer zelfstandig kunnen oppakken.

Veel grote onderzoeken

Sinds de start van de Onderzoeksagenda (2014) hebben we veel geïnvesteerd in onderzoek naar beroerte.

Voorbeeld

We hebben veel geïnvesteerd in onderzoek naar verdere verbetering van de katheter-behandeling bij herseninfarcten. Bij die behandeling verwijdert de arts het bloedstolsel uit het bloedvat in de hersenen, via een dun buisje (katheter), dat via de lies omhoog wordt geschoven.

Mooie resultaten

Het onderzoek heeft al concrete resultaten opgeleverd, die patiënten en artsen kunnen gebruiken in de praktijk.

Voorbeelden

  • Voor het eerst is onderzocht of patiënten beter herstellen als artsen het bloedstolstel weghalen bij herseninfarct aan de achterkant van het hoofd. Deze katheter-behandeling blijkt bij deze patiënten veilig, maar nog niet beter dan de oudere behandeling met medicijnen. > Meer lezen

  • Mensen die voor hun 50ste een beroerte krijgen, hebben nu beter zicht op hun overlevingskansen op lange termijn. > Meer lezen

Plannen voor de komende jaren

Het onderzoek gaat de komende jaren door. Het is belangrijk om het ontstaan van beroertes beter te begrijpen, om tot nieuwe ideeën te komen voor het voorkomen en behandelen. In het onderzoek hebben we extra aandacht voor hersenbloedingen. En we stimuleren de samenwerking tussen neurologen, cardiologen, radiologen en andere specialisten.

Daarnaast steunen we projecten die ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller de juiste behandeling krijgen, in de eerste, beslissende uren na hun beroerte. Ook vinden we het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de revalidatie ná een beroerte. Nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor begeleiding op afstand (telemonitoring), bieden kansen om het herstel na een beroerte te verbeteren.

Overige thema's Onderzoeksagenda

Deelnemers nodig voor onderzoek

Help onderzoek van de Hartstichting een stap verder! Bekijk voor welke onderzoeken nu deelnemers nodig zijn. 

> Meedoen aan onderzoek

Vind jij ons onderzoek waardevol?

Geef voor onderzoek