Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

In de ambulance starten met behandelen bij een beroerte

Yaël Nossent werkt aan een medicijn dat het ambulancepersoneel al kan toedienen voordat de diagnose is gesteld. Er zit een soort slot op dit medicijn: bij een herseninfarct gaat het slot open, bij een bloeding niet.

Elke seconde telt

Bij een beroerte telt elke seconde. Hoe langer hersenweefsel geen zuurstofrijk bloed krijgt, hoe ernstiger de gevolgen. Nu kan de behandeling pas starten als de diagnose vaststaat. Dat wil Yaël met haar onderzoek veranderen. Zo zijn ernstige gevolgen, zoals halfzijdige verlamdheid, spraakproblemen of zelfs overlijden te voorkomen. 

Oorzaak beroerte: herseninfarct of hersenbloeding

Bij een beroerte kan het gaan om een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij allebei vallen hersenfuncties uit, maar de oorzaak is verschillend. Bij een herseninfarct raakt een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel en zijn medicijnen (stolseloplossers) nodig. Maar bij een hersenbloeding is een bloedvat opengescheurd. Stolseloplossers zijn dan juist levensgevaarlijk: ze maken de bloeding en de hersenschade alleen maar erger.

> Meer over beroerte

Eerder starten met behandelen

Patiënten met een beroerte ondergaan nu eerst een CT-scan in het ziekenhuis. Als vaststaat dat de patiënt geen bloeding heeft, kunnen artsen stolseloplossers toedienen. Yaël wil met haar onderzoek deze wachttijd overbodig maken. Zo moet het mogelijk om 1 tot 4 uur eerder te starten met de behandeling.

Slim systeem voor toedienen medicijnen

Wij werken aan een medicijn dat het ambulancepersoneel direct kan toedienen: stolseloplossers verpakt in slimme nano-deeltjes met een slot erop. Bij een herseninfarct komen stofjes vrij in het bloed die het slot openmaken. Bij een hersenbloeding ontbreken deze stofjes en blijft het slot dicht. Zo krijgen mensen na een beroerte een supersnelle, maar veilige behandeling.

Breder toepassen

Als ons onderzoek slaagt, kunnen we dit slimme verpakkingsmateriaal in de toekomst ook gebruiken voor andere hart- en vaatziekten, zoals een hersenbloeding, maar ook voor hartinfarcten en longembolieën.

Vind jij onderzoek naar beroerte belangrijk?

Er zijn betere behandelingen nodig na een beroerte, zodat patiënten beter herstellen en geen blijvende schade overhouden.

Meer over beroerte

Lopend onderzoek naar beroertes

Lopend onderzoek naar beroertes

Prof. dr. Jaap Kappelle

Prof. dr. Jaap Kappelle: “Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte”

Dr. Bart van der Worp, neuroloog

Dr. Bart van der Worp, neuroloog: “Snel in het ziekenhuis zijn vergroot de kans op herstel bij een beroerte”