Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Een zwakke plek in een bloedvat in je hersenen kan onschuldig zijn, maar ook leiden tot een hersenbloeding. Het onderzoek van Irene van der Schaaf geeft meer inzicht in je persoonlijke risico.

Slapeloze nachten

Je weet dat in een bloedvat in je hersenen een verwijding of uitstulping zit, die zomaar kan scheuren. Dit kan slapeloze nachten veroorzaken. Maar je weet ook: de kans daarop is erg klein. En aan ingrijpen kleven ook risico’s. Wat moet je doen?
 
"Steeds meer mensen lopen rond met dit dilemma," vertelt neuro-interventie radioloog Irene van der Schaaf van het UMC Utrecht. ‘Want er worden steeds meer scans gemaakt, en je kunt er steeds meer op zien. De ene persoon reageert relatief nuchter op zo’n aneurysma. Maar bij anderen veroorzaakt het veel stress en zorgen."

Persoonlijk risico inschatten

Van der Schaaf: "We willen je persoonlijke risico op een hersenbloeding preciezer inschatten. Zodat we samen met de patiënt kunnen afwegen of we gaan behandelen of niet."
 
Artsen kunnen het aneurysma versterken. Dit kan bijvoorbeeld door dit op te vullen met kleine spiraaltjes (coilen). Maar ook dat geeft een kleine kans op hersenschade, waardoor je bijvoorbeeld een arm of been niet meer kunt bewegen. Of je minder goed kunt concentreren.

> Meer over behandeling van een hersenbloeding 
 

3D-plaatjes

Om meer zicht te krijgen op de kans op scheuren, gaat Van der Schaaf de inhoud (volume) en de 3-dimensionale vorm van de aneurysma’s meten op MRI-scans. Tot nu toe kijken artsen alleen naar de lengte en breedte. Nu willen ze dit ook doen aan de hand van 3D-plaatjes. 
 

Bewegende beelden

Daarnaast onderzoekt ze, samen met het Maastrichtse bedrijf PIE Medical, bewegende beelden. Dat gebeurt met een speciale MRI methode. Van der Schaaf: "Bij elke hartslag stijgt de bloeddruk tijdelijk een beetje. Daardoor wisselt de druk op de vaatwand, en de bloedstroom in het aneurysma. Dat beïnvloedt mogelijk de kans op scheuren."

Software om scheuren te voorspellen

Het onderzoeksteam gaat bovendien zelflerende software ontwikkelen, om al deze nieuwe meetgegevens te analyseren. Van der Schaaf: "Zo weten we steeds beter welke onderdelen van de scans echt wat zeggen over de kans dat je aneurysma openbarst."

De samenwerking tussen radiologen, computerwetenschappers en het bedrijf zorgt dat de nieuwe software goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van artsen. Dit vergroot de kans op toepassing in andere ziekenhuizen na afronding van het project.

Vind jij onderzoek naar beroerte belangrijk?

Er zijn betere behandelingen nodig na een beroerte, zodat patiënten beter herstellen en geen blijvende schade overhouden.

Meer over beroerte

Prof. dr. Karin Klijn

Prof. dr. Karin Klijn: “Hoe eerder iemand met een beroerte in het ziekenhuis is, hoe beter”

Prof. dr. Jaap Kappelle

Prof. dr. Jaap Kappelle: “Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte”