Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Kun je met een nieuwe behandeling voorkomen dat mensen overlijden of invalide raken na een hersenbloeding? Floris Schreuder onderzoekt dit. Hij richt zich op de ontstekingsreactie die na zo’n bloeding ontstaat.

Floris Schreuder is neuroloog aan het Radboudumc. Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting kan hij 4 jaar onderzoek doen naar een nieuwe behandeling bij hersenbloedingen.

Ernstige gevolgen

Elk jaar krijgen bijna 8.000 mensen een hersenbloeding. Dit is de meest ernstige vorm van een beroerte. Bij de meeste hersenbloedingen scheurt een bloedvat in de hersenen. Veel mensen overlijden eraan of raken blijvend invalide. 

Doel

Het doel van het onderzoek van Floris is dat minder mensen sterven of invalide worden na een hersenbloeding.

> Meer over hersenbloeding

Meer schade door ontsteking

“Een hersenbloeding is op zichzelf al erg genoeg. Maar helaas verloopt die nog ernstiger doordat er binnen een aantal uren een ontstekingsreactie optreedt. Die reactie is een poging van ons afweersysteem om de bloeduitstorting op te ruimen.”

“Een ontsteking is een nuttige reactie van ons afweersysteem om indringers zoals bacteriën en virussen onschadelijk te maken. Maar in dit geval pakt deze reactie verkeerd uit. De ontsteking beschadigt gezond hersenweefsel rondom de bloeding. Soms wordt hierdoor zelfs meer weefsel aangetast dan de oorspronkelijke bloeding. Hierdoor vergroot je de kans op blijvende gevolgen nog meer.”

Ontsteking aanpakken

“Behandelingen die ervoor zorgen dat meer mensen overleven en minder mensen invalide worden zijn hard nodig. Soms staan we echt met de rug tegen de muur. Omdat die ontstekingsreactie voor extra schade zorgt gaan we de komende jaren onderzoeken hoe we die aan kunnen pakken.”

Bloeduitstorting verkleinen

“Wij denken de ontsteking te kunnen beperken door de bloeduitstorting te verkleinen. Dit doen we zo snel mogelijk nadat de hersenbloeding is ontstaan.”

Bloed weghalen met kijkoperatie

We proberen bloed uit de hersenen weg te halen via een kijkoperatie. Zo willen we de bloeding minder groot maken. De ontsteking in de hersenen willen we verminderen met medicijnen.

Afremmen met medicijnen

“Ook gaan we onderzoeken of medicijnen het ontstekingsproces kunnen afremmen. We voeren ons onderzoek eerst uit bij kleine groepen patiënten. Zo kunnen we ontdekken of onze aannames kloppen. Op MRI-scans kunnen we zien of we met medicijnen de ontsteking kunnen terugdringen.”

Testen bij 3 groepen

De patiënten die meedoen aan het onderzoek worden verdeeld over 3 groepen:

  • groep 1: lage dosis ontstekingsremmende medicijnen
  • groep 2: hoge dosis van hetzelfde medicijn
  • groep 3: gebruikelijke behandeling zonder ontstekingsremmende medicijnen

Bewijs

Dit onderzoek moet vaststellen of het remmen van ontstekingen leidt tot minder ernstige gevolgen van een hersenbloeding.

Nieuwe behandeling

“Als we dit bewijs hebben, willen we een groter vervolgonderzoek uitvoeren. Daarmee hopen we aan te tonen dat we de gevolgen van een hersenbloeding kunnen beperken door de ontsteking te remmen. Als dat lukt hebben we een nieuwe behandeling voor hersenbloedingen.”

Vind je dit onderzoek waardevol?

Met jouw gift kunnen we jonge toponderzoekers zoals Floris een persoonlijke beurs geven.

Meer interessant onderzoek

Verkleinen kans op een hersenbloeding

Verkleinen kans op een hersenbloeding

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Betere techniek verwijderen stolsels bij een herseninfarct

Gevolgen van herseninfarct op jonge leeftijd beter voorspellen

Gevolgen van herseninfarct op jonge leeftijd beter voorspellen