Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Gevolgen van herseninfarct op jonge leeftijd beter voorspellen

Kun je met een MRI-scan de gevolgen van een herseninfarct voor jonge patiënten voorspellen? Wie houdt last van geheugenproblemen en wie van somberheid? Daar wil Anil Man Tuladhar achterkomen met een Dekkerbeurs van de Hartstichting.

Langdurige klachten

“Regelmatig spreek ik jonge patiënten na hun herseninfarct,” vertelt Anil Man Tuladhar, neuroloog in het Radboud UMC in Nijmegen. “Mannen en vrouwen van 30 à 40 jaar, die een druk leven hadden met werk en vrienden, en vaak ook jonge kinderen.”

Het herseninfarct zet hun hele leven op zijn kop en dat van hun gezin. Dat komt niet alleen door lichamelijke klachten, zoals minder kracht in armen of benen. Patiënten zijn vaak ook extreem moe, somber en kunnen zich moeilijk concentreren. Na een paar maanden gaat het soms beter, maar niet bij iedereen, vertelt Tuladhar. “Een deel van hen zal langdurig klachten houden, maar we weten niet bij wie dat zal gebeuren.”

> Meer over herseninfarct

Hersennetwerk in beeld

Tuladhar wil zijn patiënten beter kunnen informeren over hun toekomstverwachting. Met een beurs van de Hartstichting gaat hij daarom 100 patiënten tussen de 18 en 50 jaar onderzoeken. Dat doet hij vlak na hun herseninfarct en 3 jaar later opnieuw.

Hij test hoe somber of moe ze zijn, en hoe het staat met hun geheugen en concentratie. Ook maakt hij een hersenscan met 1 nieuwe MRI-techniek (diffusion tensor imaging), die verbindingen tussen de hersengebieden zichtbaar maakt. Hij brengt daarmee het persoonlijke hersennetwerk van deze patiënten in kaart, en ziet bijvoorbeeld waar hersencellen beschadigd zijn. Tuladhar: "Als je kunt voorspellen wie last houdt van geheugenverlies of somberheid, kun je daar de behandeling op afstemmen."

Klachten voorspellen

“Dit onderzoek leert ons hoe het hersennetwerk samenhangt met bepaalde klachten,” licht Tuladhar toe. “Als we dat weten, kunnen we kort na een herseninfarct een MRI-scan maken. Met zo’n scan kunnen artsen dan inschatten of een patiënt er vooral problemen met het geheugen aan over zal houden of juist te maken krijgt met somberheid.”

Patiënten en hun familie weten dan dus beter waar ze aan toe zijn. Bovendien kunnen artsen vroeg een gerichte behandeling starten, bijvoorbeeld met medicijnen, geheugentraining of gesprekken om te leren omgaan met sombere gevoelens.

Nut van bloedverdunners

Tuladhar kijkt ook welke effecten het langdurig slikken van bloedverdunners heeft op het hersennetwerk bij jonge patiënten. Artsen schrijven vaak jarenlang bloedverdunners voor om een herseninfarct te voorkomen, zonder dat zeker is of dat voor jonge patiënten zinvol is.

Dekkerbeurs Hartstichting

Een Dekkerbeurs biedt jonge, talentvolle onderzoekers de kans zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatonderzoeker. In 2016 kreeg Tuladhar de Dekkerbeurs Junior staflid. Met deze beurs van ruim € 300.000 kan hij 4 jaar onderzoek doen.

> Meer over Dekkerbeurzen

Vind jij onderzoek naar beroerte belangrijk?

Er zijn betere behandelingen nodig na een beroerte, zodat patiënten beter herstellen en geen blijvende schade overhouden.

Meer over beroerte

Lopend onderzoek naar beroertes

Lopend onderzoek naar beroertes

Prof. dr. Karin Klijn

Prof. dr. Karin Klijn: “Hoe eerder iemand met een beroerte in het ziekenhuis is, hoe beter”

Prof. dr. Jaap Kappelle

Prof. dr. Jaap Kappelle: “Dankzij enorme stappen in de wetenschap herstellen steeds meer patiënten na een beroerte”