Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Is schade na een infarct te beperken met minuscule blaasjes?

Cardioloog Leo Timmers zoekt naar een manier om de schade die een hartinfarct aanricht te beperken. Hij gebruikt daar speciale blaasjes voor die uit lichaamscellen afkomstig zijn. Blaasjes waarmee hij ook ernstige vernauwingen in kransslagaders wil opsporen.

Verborgen informatie in blaasjes

Veel cellen in ons lichaam snoeren minuscule blaasjes af, waarvan wetenschappers lang dachten dat het afval was. Maar cellen blijken juist met elkaar te “praten” via deze blaasjes. De blaasjes bevatten veel informatie zoals eiwitten en stukjes erfelijk materiaal.

Schade beperken

Leo Timmers: “Een tijd geleden ontdekten we dat stofjes die bepaalde stamcellen uitscheiden het hart kunnen beschermen tegen schade na een hartinfarct. Vervolgonderzoek liet zien, dat vooral de blaasjes die deze cellen produceren dit doen. Daarom willen we deze blaasjes nu toedienen en onderzoeken of wij zo de schade van een hartinfarct kunnen beperken en het hart beter kunnen laten pompen.”

Waardevolle extra informatie in blaasjes

Deze blaasjes, die in ons bloed te vinden zijn, kunnen nog een toepassing hebben, denkt Leo Timmers. De blaasjes zijn namelijk ook afkomstig van cellen die een rol spelen bij slagaderverkalking. Hun inhoud verraadt dus ook wat zich afspeelt in deze cellen. “Je kunt ze dus ook gebruiken als een vloeibaar biopt van slagaderverkalking”, legt Leo Timmers uit.

Ernstige slagaderverkalking opsporen

Leo: “Ik ga onderzoeken of we ernstige slagaderverkalking in de kransslagaders kunnen opsporen door de inhoud van deze bolletjes te analyseren. Daar zijn geen bloedtesten voor, terwijl het een hartinfarct of zelfs overlijden tot gevolg kan hebben."

> Meer over slagaderverkalking

Vaker bij vrouwen

​Patiënten hebben vaak pijn op de borst, maar ook vage klachten zoals kortademigheid of vermoeidheid. Leo Timmers: “Dit zien we vaker bij vrouwen. Met een bloedtest die ernstige vernauwingen kan opsporen kunnen we erger voorkomen.”

Dekkerbeurs Hartstichting

In 2017 ontving Leo Timmers de Dekkerbeurs Junior Staflid. Deze beurs omvat ruim € 316.000,- waarmee hij 4 jaar onderzoek kan doen.

> Meer over Dekkerbeurzen