Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Rol kleine bloedvaatjes bij afremmen hartfalen

Met een Dekkerbeurs van de Hartstichting zoekt Paula Da Costa Martins naar een bepaalde manier om hartfalen te behandelen. Ze denkt dat de kleine bloedvaatjes in het hart belangrijker zijn dan tot nu toe werd gedacht.   

Stijve hartspier

“Er zijn steeds meer mensen met een vorm van hartfalen, waartegen geen goede medicijnen bestaan,” vertelt Paula Da Costa Martins, celbioloog aan de Universiteit Maastricht. Martins kijkt naar een speciale vorm van hartfalen, diastolisch hartfalen, die vaker voorkomt bij ouderen en bij vrouwen.

Bij diastolisch hartfalen wordt de hartspier dikker en stijver. Het hart kan hierdoor te weinig bloed rondpompen. Da Costa Martins wil een manier vinden om deze ernstige ziekte te stoppen. Ze wil beter begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Ze kijkt daarbij niet alleen naar de hartspiercellen, maar ook naar cellen in de bloedvaatjes in het hart, de zogenoemde endotheelcellen.

> Meer over hartfalen

Minder kleine bloedvaatjes

De kleine bloedvaatjes spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hartfalen, denkt Da Costa Martins. “In een gezond hart zitten meer bloedvaatjes dan spiercellen, maar bij hartfalen neemt het aantal bloedvaatjes af. Ze functioneren bovendien minder goed.” De hartspiercellen krijgen hierdoor minder zuurstof. Dit zet allerlei processen in gang, die op hun beurt de werking van bloedvaatjes verslechteren.

Da Costa Martins bouwt voort op eerder onderzoek, waaruit bleek hoe de verschillende celsoorten onderling communiceren. Dit doen ze via kleine blaasjes (exosomen) met genetisch materiaal erin (microRNAs). Wat zit er precies in de blaasjes en hoe beïnvloedt dit het hart? Da Costa Martins gaat hierover meer uitzoeken. 

Medicijn ontwikkelen

Als je weet welke genetische stukjes belangrijk zijn voor de pompkracht van het hart, kun je medicijnen ontwikkelen om deze te beïnvloeden, stelt Da Costa Martins. 

“Misschien hebben mensen met diastolisch hartfalen te weinig of te veel van een bepaald stukje genetisch materiaal. Je kunt dan de productie ervan stimuleren of remmen. Dat zou een compleet nieuwe route zijn om hartfalen te behandelen.”

Dekkerbeurs Hartstichting

Een Dekkerbeurs biedt jonge, talentvolle onderzoekers de kans zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatonderzoeker. In 2015 kreeg Da Costa de Dekkerbeurs Established Investigator. De beurs omvat bijna € 570.000, waarmee ze 5 jaar onderzoek kan doen.

> Meer over Dekkerbeurzen

Vind je dit onderzoek waardevol?

Met jouw gift kunnen onderzoekers werken aan oplossingen om hartfalen te voorkomen en beter te behandelen. 

Wat is hartfalen?

Het op tijd herkennen van klachten is van groot belang.

> Alles over hartfalen