Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Betrekken patiënten en zorgverleners in onderzoek

De Hartstichting wil patiënten, zorgverleners en bedrijven betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Deze groepen weten welke verbeteringen werkelijk nodig zijn in de zorg.

Onderzoeksresultaten worden sneller toegepast in de praktijk als degenen die ze gaan gebruiken vanaf het begin een inbreng krijgen. Samenwerken met gebruikers voorkomt dat onderzoekers doodlopende wegen inslaan. Daarom zet de Hartstichting zich hiervoor in en stimuleert onderzoekers om patiënten te betrekken.

Meedenken over onderzoek

Er zijn 2 commissies waar patiënten en naasten mee kunnen denken over onderzoek.

College van ervaringsdeskundigen

Wetenschappers kunnen advies krijgen van het college van ervaringsdeskundigen van Harteraad. De leden denken vanuit hun eigen ervaring mee over wetenschappelijk onderzoek.

Commissie Maatschappelijke kwaliteit

De CMK is een commissie van de Hartstichting  die wetenschappers adviseert over de maatschappelijke kwaliteit van hun onderzoek. De commissie bestaat uit patiënten, naasten en zorgverleners. De leden beoordelen onderzoeksvoorstellen, onder andere op toepassing van de resultaten in de praktijk.

geen foto
Elke maand het laatste nieuws over hart- en vaatonderzoek in je mailbox?

Schrijf je in

Frank-Erik de Leeuw

“Gewoon doen: het betrekken van patiënten levert mij veel eyeopeners op”

Lees het verhaal

Onderzoekagenda

Op de onderzoeksagenda staan 5 thema's die topprioriteit in onderzoek krijgen. De onderwerpen zijn vastgesteld op basis van input van wetenschappers, zorgverleners, patiënten, donateurs en vrijwilligers.

> Meer over de onderzoeksagenda

Lees meer over patiëntenparticipatie

Toekenning Dekkerbeurzen 2021

Toekenning Dekkerbeurzen 2021

Dekkerbeurzen voor 15 talentvolle onderzoekers

Dekkerbeurzen voor 15 talentvolle onderzoekers

Dr. Frank-Erik de Leeuw

Dr. Frank-Erik de Leeuw: “Gewoon doen: het betrekken van patiënten levert mij veel eyeopeners op”