Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Een test die het risico op een hartinfarct écht goed inschat is erg welkom”

“Een test die het risico op een hartinfarct écht goed inschat is erg welkom”

“Een test die het risico op een hartinfarct écht goed inschat is erg welkom”

Dr. Aafke Snoeijen is naast huisarts ook kaderarts hart- en vaatziekten. In haar praktijk wil ze graag een simpele test waarmee ze het risico op een hartinfarct goed in kan schatten. Zo kan ze mensen die een risico lopen nog eerder in beeld krijgen en gerichter medicijnen voorschrijven.

“Het zou mij als huisarts enorm helpen als ik kan vaststellen wie er écht risico loopt op een hartinfarct. Er is nog zoveel onbekend. Zolang die kennis nog niet compleet is en er nog geen simpele test is waarmee ik dat kan bepalen, moet ik afgaan op de bekende risicofactoren.”

Risicobommetjes

“Hartinfarcten voorkomen is het beste. Af en toe kom ik van die risicobommetjes tegen op mijn spreekuur. Bijvoorbeeld rokers met een stressvolle baan en overgewicht. Bij dit soort mensen check ik proactief sneller de bloeddruk en andere factoren. Maar hoe hoog het risico écht is, blijft een inschatting. Graag zou ik dat preciezer willen doen, bijvoorbeeld met een simpele bloedtest.”

Op tijd herkennen

“Ik heb behoefte aan een test om te zien wie er in de gevarenzone zit. Zo kan ik mensen die een hoog risico lopen nog eerder in beeld krijgen. Dan kun je bij hen met goede medicijnen een hartinfarct voorkomen. Dat is heel veel waard, want als je eenmaal schade hebt opgelopen is dat niet meer terug te draaien. Omgekeerd hoef ik mensen met een laag risico dan ook niet voor niks medicijnen voor te schrijven.”

“Sommige mensen had ik graag eerder onderzocht op risicofactoren. Zo was er een keer een man van net 50 op het spreekuur. Hij had een hartinfarct gehad, en pas daarna werd er suikerziekte bij hem ontdekt. Ik had hem zelf 3 tot 4 jaar niet gezien. Zulke mensen met een hoog risico zijn nu in een klap patiënt, dat wil je niet. Die had je er eerder uit kunnen pikken.”

Medicijnen op maat

“Als je het risico beter kent, kun je het slikken van medicijnen ook beter verkopen. Nu is dat soms lastig. Mensen hebben bijvoorbeeld een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk, maar voelen zich verder niet ziek. Niet voor niets is de therapietrouw erg laag in deze groep. Die medicijnen geven soms flinke bijwerkingen, en dan snap ik dat mensen willen weten of ze echt nut hebben.”

“Dat kan ik nu niet met 100% zekerheid zeggen. Misschien slikt iemand die medicijnen wel levenslang voor niks. Daar ben ik heel eerlijk in naar de patiënten. Ik zou het daarom heel fijn vinden als ik per persoon nog preciezer in kan schatten of medicijnen écht nodig zijn.”

Stress aantonen in bloed

“Zelf denk ik dat stress een grotere rol speelt bij een naderend infarct dan we nu weten. Bij mensen bij wie ik een infarct niet zo had verwacht, vraag ik wel eens door. Vaak hoor ik dan dat ze in de periode ervoor veel stress hadden. Gevoelsmatig iets vaker bij mannen, maar dat kan ik niet staven."

“Stress is niet goed meetbaar. Aan de bloeddruk kun je soms wel iets aflezen. Maar als iemand veel piek-stressmomenten heeft tijdens het werk, dan zie ik dat bij mij op het spreekuur niet altijd terug in zijn bloeddruk. Ik weet niet of wetenschappers al een marker op het spoor zijn voor stress. Ik verwacht dat een test die rekening houdt met signaalstoffen voor stress in het bloed zeker iets zou toevoegen aan de huidige risicoschatting.”

Verschil mannen en vrouwen

“We weten inmiddels dat vrouwen vaker dan mannen problemen hebben in de allerkleinste vaten. Daardoor hebben ze bij een hartinfarct ook vaak minder duidelijke signalen dan mannen en zien artsen er niets van bij een hartkatheterisatie. Het zou mooi zijn als wetenschappers stofjes in het bloed vinden waarmee je ook kunt zien dat er iets aan de hand is in die kleine bloedvaatjes.”

geen foto

Diagnose vrouwen lastiger

“Bij vrouwen vind ik het sowieso lastiger om de diagnose hartinfarct te stellen. Dat komt enerzijds doordat hun klachten minder duidelijk zijn, maar ook door de manier waarop ze hun klachten omschrijven. Ze vertellen heel uitgebreid en komen dan zelf met verklaringen: ‘ik heb het wat druk gehad de laatste tijd, het zal wel stress zijn…’. Dan moet ik extra alert zijn en doorvragen. Mannen zijn veel meer to the point als ze hun klachten vertellen. In die zin is dat makkelijker.”

Simpele test

“Als er iemand voor je zit met pijn op de borst of andere klachten die wijzen op een hartinfarct, wil je dit het liefst ter plekke vaststellen of uitsluiten. Een wens van mij is daarom een soort pockettest voor huisartsen, een simpele test waar je met 1 druppel bloed de diagnose kunt stellen.”

“Met zo'n test stuur je minder mensen onnodig door. Dat is me wel eens overkomen, toen ik net met de opleiding voor kaderarts bezig was. Er kwam toen een patiënt op het spreekuur, bezweet en benauwd. Hij had eerder een infarct gehad en herkende zelf de klachten. Ik stuurde hem daarom direct door naar de cardioloog. Iets te snel, want daar ontdekten ze dat hij 39 graden koorts had, veroorzaakt door een urineweginfectie...”

Sneller geruststellen

“Bij mensen die bij me komen met pijn op de borst gaat het zo’n 15% werkelijk om hartklachten denk ik. Die andere 85% heeft bijvoorbeeld last van de spieren of ribben in het borstgebied of hyperventilatie. Met zo’n simpele pockettest zijn die snel gerust te stellen. Dergelijke testen zijn al op de markt maar worden nog onderzocht op betrouwbaarheid in de huisartsenpraktijk.”

Handige oplossing

“Onderzoek naar signaalstoffen in het bloed vind ik heel zinvol. Er zijn vast meer stofjes te ontdekken die het risico voorspellen. Voor mijzelf en mijn collega's hoop ik dat er in de toekomst een handige oplossing komt om goed in te schatten wie nou écht een hoog risico op een hartinfarct loopt.”

Geef voor onderzoek naar signaalstofjes

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed is heel waardevol. Hiermee zijn in de toekomst hartinfarcten te voorkomen. 

Meer over signaalstofjes

Paul

Paul: “Hadden ze die slagaderverkalking maar eerder kunnen zien”

Signaalstofjes om hartinfarcten te voorkomen

Signaalstofjes om hartinfarcten te voorkomen

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed