Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

"We moeten snel weten wat corona met hart- en bloedvaten doet"

"We moeten snel weten wat corona met hart- en bloedvaten doet"

"We moeten snel weten wat corona met hart- en bloedvaten doet"

Folkert Asselbergs is cardioloog aan het UMC Utrecht. Hij nam het initiatief om direct na het uitbreken van de coronacrisis gegevens te gaan verzamelen van coronapatiënten met hart- of vaatklachten. Hij legt uit hoe dit onderzoek tot stand kwam en wat het inhoudt.

"Ik zag dat er in de database van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te weinig gegevens over hart- en vaatklachten verzameld werden. Gegevens die juist nodig zijn om deze patiënten goed te informeren en behandelen. Hier moet iets gebeuren, dacht ik."

Trots op onze snelle start

"We hebben direct alle relevante partijen bij elkaar geroepen, zoals de Hartstichting, onderzoeksinstituten, cardiologen en Harteraad. ​Ik ben er trots op dat we alle handen zo snel op elkaar kregen, echt uniek. Puur door goede samenwerking. Ook internationaal is er belangstelling voor onze registratie. Zo zie je maar, waar een klein land groot in kan zijn."

Veel zorgen bij hartpatiënten

"Onder de coronapatiënten zijn veel mensen met hart- en vaatziekten en een hoog risico daarop. Veel vijftigers en zestigers, mensen die nog midden in het werkzame leven staan. Er is nog steeds veel onzekerheid en angst bij hartpatiënten. Wie loopt er het meeste risico? We weten het als artsen gewoon niet. Ook niet wat de gevolgen zijn als ze weer thuis zijn."

Voorbeelden van vragen die we als cardiologen veel krijgen:
  • Is het als partner van een hartpatiënt verstandig dat ik ga werken, en dus meer risico loop dat ik besmet raak?
  • Ik heb 10 jaar geleden een hartinfarct doorgemaakt. Loop ik extra risico?
  • Loopt mijn kind met een hartaandoening extra gevaar?

Meer onderzoek is nodig om antwoorden te krijgen op dit soort vragen.

Stolsels in de longen

"We moeten weten welke processen mensen zo ernstig ziek maken. We zien bijvoorbeeld patiënten met levensgevaarlijke bloedstolsels in hun longen (longembolieën). Dat kan betekenen dat het virus de bloedstolling activeert. Bloedstolling speelt een rol bij veel hart- en vaatziekten. Wanneer dit soort processen verder ontrafelen, weten we steeds beter wat de beste behandeling is."

Rol van medicijnen

"We willen ook veel weten over de invloed van medicijnen. Zo is het de vraag of bepaalde bloeddrukmedicijnen voor een ernstiger verloop zorgen of dat ze juist bescherming bieden. Hier is een apart onderzoek naar gestart vanuit het Radboudumc. Ook kijken we of sommige medicijnen tegen covid-19 mogelijk hartschade of hartritmestoornissen veroorzaken."

Vergelijken: vóór en na besmetting

"We verzamelen medische gegevens over hart- en vaatproblemen bij coronapatiënten. Bloeduitslagen laten zien of het hart schade heeft opgelopen. En aan hartfilmpjes en scans kun je aflezen of het hart ontstoken is. We houden bij welke medicijnen mensen al gebruikten en welke ze nu slikken. Ook willen we weten welke hartproblemen ze al hadden en welke zijn ontstaan na opname in het ziekenhuis."

Voorbeelden van gegevens die we gaan vergelijken:
  • Gaan coronapatiënten met hartfalen sneller achteruit dan patiënten met hartritmestoornissen? 
  • Verloopt de ziekte anders bij mensen die bepaalde medicijnen slikken?

Eerste resultaten

"We zijn gestart met de analyse toen we de eerste 1.000 coronapatiënten in onze database hadden. We wilden in beeld krijgen bij welke patiënten covid-19 het meest ernstig verloopt en welke klachten ze hebben. Dat is belangrijk, want klachten zoals benauwdheid en pijn op de borst komen zowel bij covid-19 als bij hartklachten voor."

> Lees het nieuwsbericht over de eerste resultaten

Gevolgen voor het hart

"We zien ook soms hartproblemen ontstaan bij coronapatiënten die voorheen gezond waren. Hun hart wordt ziek of raakt ontstoken. Wij willen natuurlijk weten wat er bij hen is misgegaan. We begrijpen niet wat het virus aanricht in ons lichaam en waardoor er hartproblemen ontstaan. Ook willen we uit de cijfers halen hoe vaak dit dan voorkomt."

"We koppelen onze registratie aan de Nederlandse Hartregistratie (NHR). Zo kunnen we coronapatiënten blijven volgen als ze thuis zijn. Dit is van groot belang omdat de gevolgen van deze nieuwe ziekte volstrekt onbekend zijn."

Waardevol onderzoek

"Deze tijd laat zien hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek is om mensen echt te kunnen helpen. Onze registratie is nu opgezet. Maar om mensenlevens te redden en blijvende hartschade te voorkomen, moeten we nog veel onderzoek doen. Daarvoor is heel veel geld nodig."

> Geef jij ook voor onderzoek?

Dit initiatief maakt deel uit van een groot samenwerkingsverband tussen de Hartstichting en veertien andere organisaties in het hart- en vaatonderzoek: de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). De partners werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te bespoedigen.

Meer over corona-onderzoek

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Op zoek naar kennis over corona en het hart

Op zoek naar kennis over corona en het hart

Hoe kunnen huisartsen hartpatiënten met corona beter behandelen?

Hoe kunnen huisartsen hartpatiënten met corona beter behandelen?