Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Snel in het ziekenhuis zijn vergroot de kans op herstel bij een beroerte”

“Snel in het ziekenhuis zijn vergroot de kans op herstel bij een beroerte”

“Snel in het ziekenhuis zijn vergroot de kans op herstel bij een beroerte”

Bart van der Worp is neuroloog bij het UMC Utrecht. Hij behandelt veel patiënten met een beroerte en weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat de signalen van een beroerte goed herkend worden.

Van der Worp vertelt: “Het is ten eerste van groot belang dat mensen de verschijnselen van een beroerte herkennen en dan meteen 112 bellen. Want hoe eerder we met de behandeling kunnen beginnen, hoe groter de kans op een goed effect.”

Het zal wel loslopen

“Het is ook niet altijd eenvoudig om goed de ernst van de situatie in te schatten. Bij een lichte beroerte praat iemand plotseling moeizaam, heeft minder macht over een arm of been, of zijn mondhoek hangt naar beneden. Deze verschijnselen zijn wat vreemd en verontrustend, maar niet pijnlijk.”

“Veel mensen denken dan dat het wel los zal lopen. Toch is het juist dan van groot belang dat je je laat onderzoeken en behandelen. Wanneer er binnen enkele uren na de beroerte gestart kan worden met de behandeling, verkleint dat de kans op een blijvende handicap. Bel daarom bij twijfel altijd 112, beter een keer te veel dan te weinig.”

Snel behandelen

“Snel behandelen na het ontstaan van de eerste verschijnselen is nodig. Trombolyse, een behandeling waarbij we een sterk bloedverdunnend middel toedienen, heeft vooral voordeel als je binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten begint.”

Nieuwe behandeling

“Er is ook een relatief nieuwe behandeling om het stolsel te verwijderen, een zogenaamde intra-arteriële behandeling. Deze behandeling komt voort uit de resultaten van een groot onderzoek, mede gefinancierd door de Hartstichting. Ook hiervoor geldt: hoe eerder de behandeling start, hoe groter het voordeel voor de patiënt.”

Goede resultaten

“Van deze nieuwe behandeling zijn de resultaten heel goed. Onderzoek laat zien dat 2 keer zoveel patiënten volledig herstellen en er zijn bijna 2 keer zoveel mensen na enkele maanden weer onafhankelijk van de hulp van anderen. Alleen komt nu nog maar zo'n 10% van de patiënten met een herseninfarct in aanmerking voor deze behandeling. Verder onderzoek naar deze methode is nodig.”

Niet altijd op tijd te herkennen

“Er zijn natuurlijk omstandigheden waarin je niet zo snel kunt reageren. Het gebeurt bijvoorbeeld nogal eens dat mensen wakker worden met uitval. Je kunt dan niet goed vaststellen wanneer de beroerte is begonnen. Het komt ook voor dat er niemand in de buurt is bij een beroerte. Als je alleen bent en niet meer kunt praten of bewegen, wordt het lastig om alarm te slaan. Dan is het te hopen dat je snel gevonden wordt.”

Sneller in het ziekenhuis

“Soms is het dus helaas niet te vermijden dat je te laat bent voor een behandeling. Maar als mensen direct 112 bellen bij de signalen van een beroerte, arriveren er veel meer mensen op tijd in het ziekenhuis. Dan komen er meer mensen in aanmerking voor een behandeling, en kan het aantal patiënten dat blijvende verlammingsverschijnselen of spraakstoornissen overhoudt aan een beroerte verder omlaag.”

Onderzoek blijft nodig

“Mensen kunnen zelf dus veel doen, maar onderzoek onderzoek blijft nodig. Wat kan bijvoorbeeld ambulancepersoneel al doen op weg naar het ziekenhuis? Zijn de behandelingen te verbeteren? Al dit onderzoek biedt ons wellicht meer mogelijkheden om de gevolgen van een beroerte te verminderen, of zelfs weg te nemen.”

Niet eerst huisarts bellen

Het alarmnummer 112 is de snelste weg naar een behandeling. Toch bellen mensen eerder de huisarts. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren. Door het bellen van de huisarts komen mensen 45 minuten tot 3 uur later in het ziekenhuis terecht.

> Lees het nieuwsbericht

 

Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm. Bel direct 112. 

Herken jij de signalen?

Doe de test