Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

"Signaalstofjes in het bloed kunnen het risico voorspellen op een nieuw hartinfarct."

"Stofjes in het bloed kunnen het risico voorspellen op een nieuw hartinfarct."

"Stofjes in het bloed kunnen het risico voorspellen op een nieuw hartinfarct."

Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht wil graag beter in kunnen schatten wie er een hoog risico loopt op complicaties na een hartinfarct. Hij zoekt naar signaalstofjes in het bloed waarmee hij risicoprofielen kan vaststellen. Hiermee kunnen cardiologen mensen dan heel gericht medicijnen voorschrijven na een infarct.

Geen tweede keer meemaken

"Als je een hartinfarct hebt gehad, wil je dat niet graag een 2e keer meemaken. Veel hartpatiënten slikken dan ook medicijnen, om te voorkomen dat de ziekte verergert en nog een keer toeslaat. Die zijn voor iedereen hetzelfde. Maar we weten dat sommige mensen meer risico lopen dan anderen. Het zou mooi zijn als je die er op tijd uit kunt pikken."

Risicofactoren anders voor tweede infarct

"Ondanks alle medicijnen lopen hartpatiënten een grote kans op herhaling en zelfs op overlijden. Een 1e hartinfarct zou wel eens anders kunnen ontstaan dan een 2e.” 

"Sommige leefstijlfactoren blijken bij gezonde mensen anders te wegen dan bij zieke mensen. Zo is zwaar overgewicht wel een risicofactor voor een 1e hartinfarct, maar niet voor een 2e. Ook genetische risicofactoren zijn waarschijnlijk anders bij een tweede infarct. Die kun je onderzoeken in het bloed. Mogelijk spelen andere processen een rol als de ziekte al verder is gevorderd.”

Nieuwe medicijnen

Medicijnen tegen hart- en vaatziekten blokkeren bijvoorbeeld bepaalde eiwitten in het lichaam. Deze eiwitten hebben wel een relatie met hart- en vaatziekten, maar ze zijn niet altijd de oorzaak.

"Om hartpatiënten echt goed te kunnen behandelen, wil ik samen met het onderzoeksteam de processen aanpakken die een volgend hartinfarct veroorzaken. Daarom wil ik weten of bepaalde erfelijke variaties hiervoor verantwoordelijk zijn. Die kun je vinden via bepaalde bloedcellen."

"Voor een aantal van deze variaties zijn nieuwe medicijnen ontwikkeld. Als we kunnen aantonen dat deze variaties ervoor zorgen dat de ziekte opnieuw optreedt of verergert, dan zijn de juiste medicijnen voor hartpatiënten direct beschikbaar."

geen foto

Internationale database hartpatiënten

"Samen met internationale wetenschappers werk ik aan een grote database met gegevens van meer dan 260.000 hartpatiënten uit 17 landen. Dit is heel waardevolle informatie. Daarmee verwachten we ook nieuwe genetische variaties te ontdekken, waardoor bestaande hartziekten verergeren. Dat kan nieuwe mogelijkheden voor behandelingen opleveren."

Geef voor onderzoek naar signaalstofjes

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed is heel waardevol. Hiermee zijn in de toekomst hartinfarcten te voorkomen. 

Lees meer over signaalstofjes

Signaalstofjes om hartinfarcten te voorkomen

Signaalstofjes om hartinfarcten te voorkomen

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed

Onderzoek naar signaalstofjes in het bloed

Waardevol geheim in een druppeltje bloed

Waardevol geheim in een druppeltje bloed