Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Mijn doel is meer levens te redden bij een hartstilstand”

“Mijn droom is om meer levens te redden bij een hartstilstand”

“Mijn droom is om meer levens te redden bij een hartstilstand”

Toon Hermsen uit Mill was jarenlang zeer betrokken bij het werk van de Hartstichting. Hij zette zich als ambassadeur in voor meer 6-minutenzones in Nederland.

In memoriam

Toon Hermsen is op 17 augustus 2020 overleden. Het was zijn ultieme droom Nederland hartveilig te maken door inzet van AED’s. Toon was ontzettend trots dat hij door zijn inzet voor AED's indirect vele levens heeft kunnen redden. Toon heeft zich tot het einde met ziel en zaligheid hard gemaakt voor de Hartstichting. We zijn hem enorm dankbaar voor al zijn werk voor de Hartstichting en voor dit belangrijke doel.

Kans op overleving verdubbelen

Jaarlijks krijgen 15.000 tot 16.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Dat zijn ongeveer 300 mensen per week. "Hulp binnen 6 minuten bij een hartstilstand redt levens", vertelde Toon. “Daarom vind ik het zo belangrijk om mij hiervoor in te zetten. Reanimatie door omstanders kan de kans op overleving verdubbelen.”

Ernstig hartprobleem

“In 1991, ik was toen 53, kreeg ik zelf een ernstig hartprobleem. Ik viel midden in de nacht in de woonkamer op de grond. Ik kon mijn vrouw nog net om hulp roepen. De eerste jaren erna leefde ik in angst. Ik was steeds bang dat het opnieuw zou gebeuren. Maar langzaam krabbelde ik weer op en werd ik strijdbaarder. Ik wilde iets doen voor al die hartpatiënten.”

Nog maar één doel

“In 1995 richtte ik een sportclub op. Tijdens deze sportuurtjes was ik een aantal keer getuige van een plotselinge hartstilstand. Deze mensen redden het toen niet en overleden voor onze ogen. Verschrikkelijke ervaringen.”

“Vlak daarna was het wettelijk geregeld dat iedereen in Nederland een Automatische Externe Defibrillator (AED) mag bedienen. En dus niet alleen professionals. Vanaf dat moment had ik nog maar één doel voor ogen: het redden van mensen  met een hartstilstand”.

Stichting Kies voor Leven

In 2003 richtte Toon de stichting Kies voor Leven op. “Het doel van de Stichting was om in het hele land mensen enthousiast te maken om in hun eigen regio hartveilige 6-minutenzones te creëren. Zo is in elke buurt snelle hulp bij een hartstilstand te organiseren. De stichting wilde bereiken dat op zoveel mogelijk plaatsen een AED beschikbaar is en dat meer mensen weten hoe ze moeten reanimeren en weten hoe ze zo’n apparaat moeten bedienen.”

6.500 mensen opgeleid

“Ik ben erg trots op wat we met de stichting Kies voor Leven hebben bereikt. Vanaf 1995 tot en met 2013 heb ik ruim 6.500 mensen opgeleid en geleerd om te reanimeren en een AED te bedienen. En misschien wel nog belangrijker: alle cursisten verzocht ik met klem zich aan te melden als burgerhulpverlener. Burgerhulpverleners komen in actie bij een hartstilstand in hun eigen buurt. Per sms krijgen zij een oproep om een AED op te halen of direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Enorm waardevol.”

“Door snel handelen van burgerhulpverleners zijn er al veel levens gered. Op dit gebied is nog veel winst te behalen. Daarom roep ik iedereen die een reanimatiecursus heeft gevolgd op om zich aan te melden bij een oproepsysteem reanimatie.”

6-Minutenzone

“Ik heb mij met hart en ziel voor Kies voor Leven ingezet, samen met mijn vrouw Diny. Dit allemaal geheel vrijwillig. We hadden er meer dan een dagtaak aan. Toen ik 75 jaar werd, heb ik de stichting overgedragen aan de Hartstichting.”

“Heel bewust koos ik voor de Hartstichting, vanwege een van haar speerpunten: Heel Nederland één 6-Minutenzone. Zij werken er hard aan om dit te bereiken. Hun werk op dit gebied sluit helemaal aan bij mijn droom dat Nederland straks een grote 6-minutenzone is en de overleving bij een hartstilstand vele malen groter is dan nu.”