Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Van een hoog cholesterol voel je meestal niks. Maar het verhoogt wel je risico op hart- en vaatziekten. Het cholesterolgehalte is te meten met een bloedtest. Hieruit komen verschillende waarden. Ontdek hier wat al die waarden betekenen.

Uitleg cholesterolwaarden

Uit de test komen een aantal waarden. Welke waarde voor jou normaal is hangt af van je totale risico op een hart- of vaatziekte.

Totaal cholesterol

 • gewenst: lager dan 5,0 mmol/l
 • sterk verhoogd: boven de 8,0 mmol/l 

LDL-cholesterol 

LDL-cholesterol is het slechte cholesterol. Hoe lager dit is, hoe beter. De streefwaardes verschillen per persoon. Dit heeft te maken met je risico op hart- en vaatziekten. 

 • een LDL-cholesterol onder de 3,0 mmol/l is over het algemeen goed

Voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is de streefwaarde voor LDL-cholesterol lager: 

 • lager dan 2,6 mmol/l bij mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten
 • lager dan 1,8 mmol/l bij mensen met hart- en vaatziekten die jonger zijn dan 70 jaar

HDL-cholesterol

Het HDL-cholesterol is het goede cholesterol. Het helpt bij het opruimen van het cholesterol uit het bloed. Er is geen streefwaarde. Maar een hogere waarde geeft mogelijk een lager risico op hart- en vaatziekten. Dit geldt voor HDL-waarden:

 • hoger dan 1,0 mmol/l bij mannen
 • hoger dan 1,2 mmol/l bij vrouwen

Triglyceriden

Ook voor het triglyceridengehalte geldt geen streefwaarde. Een waarde lager dan 1,7 mmol/l wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten. 

Wanneer verhoogd cholesterol?

Je hebt een verhoogd cholesterolgehalte als je:
 • totaal cholesterol hoger is dan 5 mmol/l óf
 • LDL-gehalte hoger is dan 3,0 mmol/l

Wanneer erfelijk hoog cholesterol?

Bij sterk verhoogde cholesterolwaarden moet worden gedacht aan Familiaire Hypercholesterolemie (FH), of erfelijk hoog cholesterol. Dit geldt bij een totaal cholesterol hoger dan 8 mmol/l of LDL hoger dan 6 mmol/l.

> Meer over erfelijk hoog cholesterol

Kan het cholesterol ook te laag zijn?

Je hebt cholesterol nodig om cellen, hormonen en gal te maken. Maar hier heb je maar weinig van nodig. Het lichaam maakt zelf cholesterol aan in de lever. Normaal is dit precies genoeg. 

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het cholesterolgehalte te laag kan worden of dat dit gevaarlijk is voor je gezondheid. Er is daarom geen waarde voor een te laag cholesterol. Een laag cholesterolgehalte is bijna altijd onschuldig. Meestal geldt daarom: hoe lager het cholesterol, hoe beter.

Cholesterolwaarden in het buitenland

Cholesterol wordt in Nederland uitgedrukt in mmol/liter. In Amerika – en ook in een aantal Europese landen, waaronder Spanje – worden andere eenheden gebruikt. Het cholesterol wordt daar uitgedrukt in mg/deciliter. Hierdoor zijn de grenzen voor normale waarden ook anders. 

De Amerikaanse waarden krijg je door de Nederlandse waarden te vermenigvuldigen met 38,6. De waarde van de triglyceriden vermenigvuldig je met 88,5.

Zelf vragen over cholesterol?

Vragen over cholesterol?

 • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag

Wat is jouw hartleeftijd?

Bereken in 2 minuten

Wanneer een hoger risico?

Vooral een verlaagd HDL samen met een verhoogd LDL of verhoogd triglyceridengehalte is ongunstig voor het risico op hart- en vaatziekte.

Verhouding tussen het goede en slechte cholesterol (ratio)

​De arts bepaalt ook vaak de cholesterolratio: de verhouding tussen het totaal cholesterol en het HDL-cholesterol. Dit getal is een betere voorspeller voor het risico op hart- en vaatziekten dan de totale cholesterolwaarde. Hoe lager de ratio, hoe beter.

Cholesterol verlagen

Is je cholesterol verhoogd? Dan bepaalt de arts of er een behandeling nodig is. Niet iedereen krijgt direct medicijnen die het cholesterol verlagen.

De arts kijkt ook naar andere risicofactoren:

 • je leeftijd
 • of je al een hart- of vaatziekte hebt
 • diabetes
 • een hoge bloeddruk
 • roken 

Door gezond te leven kun je je cholesterol verlagen. Iedereen met een verhoogd cholesterol krijgt adviezen om gezond te leven.

> Meer over zelf je cholesterol verlagen

Vragen over je hart?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact

Meer in de Gids Cholesterol
 • Wat is cholesterol?

 • Cholesterolwaarden

 • Cholesterol meten

;