Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Fijnstof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes in de lucht, veroorzaakt door bijvoorbeeld de industrie, het verkeer of houtrook. Inademen van fijnstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Schadelijke effecten

Fijnstofdeeltjes kleiner dan 0,01 millimeter komen na het inademen diep in de longen terecht. Ze brengen in de longen een ontstekingsreactie op gang. Dit kan leiden tot:

  • luchtwegklachten, zoals een astma-aanval, benauwdheid of hoesten
  • sneller stollen van het bloed en een hogere kans op een hartinfarct, zeker voor mensen die al vernauwde vaten hebben
  • verergeren slagaderverkalking door de ontstekingsreactie
  • minder elastische bloedvaten en verhoging van de bloeddruk

Hoe meer fijnstof er in de lucht is hoe erger de klachten.

Gezondheidseffecten van houtrook

Het schadelijke effect van fijnstof dat vrijkomt bij het verbranden van hout is vergelijkbaar met fijnstof van andere (verbrandings)bronnen, zoals het verkeer. De uitkomsten van studies naar de schadelijkheid van houtrook voor de gezondheid lopen erg uiteen. De samenstelling van houtrook is zeer verschillend. Waarschijnlijk is met name de rook van onvolledig verbrand hout schadelijk. Door te weinig zuurstof wordt er meer koolmonoxide, roet en fijnstof gevormd dan bij een volledige verbranding.

> Meer over houtrook en gezondheid (RIVM)

Wie loopt het meeste risico?

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn het gevoeligst. Zij ontwikkelen meer en sneller klachten door schadelijke stofjes uit houtrook of andere vormen van luchtverontreiniging. Ook bij kleine hoeveelheden.

Blijf op de hoogte met elke maand het laatste Hartnieuws in je mailbox.

Schrijf je in

Uitstoot verbrandingsstoffen beperken

In het algemeen geldt dat hoe meer luchtverontreiniging er in een bepaald gebied is, hoe meer gezondheidsschade er kan optreden. Op basis van de huidige inzichten blijft het vanuit gezondheidskundig oogpunt raadzaam om uitstoot van verbrandingstoffen, van welke bron dan ook, te beperken.

Meer informatie over de richtlijn en normen voor luchtkwaliteitseisen staan op de website van het RIVM.