Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Meld jouw school hier aan voor het project Reanimatieonderwijs op school en profiteer van de voordelen.

Aanmelden reanimatieonderwijs op school

Gegevens school

Voorbeeld: 1234AB

Voorbeeld: 0612345678

Gegevens contactpersoon

Vul in wie er voor jouw school contactpersoon is voor de Hartstichting

Voorbeeld: 0612345678

Algemene voorwaarden

Voorwaarden deelname Reanimatieonderwijs op school

1. Schoolbestuur staat aantoonbaar (aanmeldingsformulier) achter de deelname aan het project en geeft toestemming voor deelname van 6 leerkrachten aan het project.

2. Deelname aan het project is voor minimaal 3 schooljaren. De school tekent hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de Hartstichting.

3. Deelname aan de instructeurscursus, de 6-Minutenles en de herhalingscursussen (binnen 2 jaar) is voor rekening van de school.

4. Voor uitvoering op school kun je oefenmaterialen huren of kopen.

5. De school heeft 1 contactpersoon, die goed bereikbaar is (telefoon/mail) en beslissingsbevoegd is. Deze persoon is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie en informeert de overige leerkrachten.

6. De 6 leerkrachten die een instructeurscursus gaan volgen hebben een 1e of 2e graads lesbevoegdheid en een geldig reanimatiecertificaat. De leerkrachten die geen reanimatiecertificaat hebben kunnen zich aanmelden voor een reanimatiecursus.

7. Het opleidingsinstituut ontvangt voorafgaand aan de instructeurscursus de volledige namen, geboortedata en e-mailadressen van de 6 deelnemende leerkrachten.

8. De school stuurt het opleidingsinstituut na elk schooljaar per e-mail de registratielijsten van de leerkrachten en  een overzicht van het aantal leerlingen dat Reanimatieonderwijs gevolgd heeft, verdeeld naar klassen en niveau en binnen welk vak/project het onderwijs werd aangeboden.

Meer informatie

Lees meer over het lesprogramma of download de pdf met informatie over het project en de kosten.

Vragen over reanimatieles op school?

Mail de Hartstichting