Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De Hartstichting biedt middelbare scholen ondersteuning bij het geven van reanimatieles. In de 6-Minutenles van de Hartstichting leren leerlingen reanimeren en een AED gebruiken.

De 6-Minutenles bestaat uit theorie- en praktijkoefeningen. Na 2 tot 4 lesuren weten leerlingen wat ze moeten doen bij een hartstilstand. De 6-Minutenles sluit aan bij vakken zoals biologie, lichamelijke opvoeding, verzorging en maatschappijleer. Je kunt de lessen ook geven in een projectweek.

Voor wie is de 6-Minutenles bedoeld?

De les is geschikt voor:

  • leerlingen vanaf 14 jaar (2e leerjaar en hoger)
  • alle niveaus in het voortgezet onderwijs
  • groepen van maximaal 15 leerlingen per leerkracht

Wat hoort er bij het lesprogramma?

In het lesprogramma voor jouw school zit:

  • het complete lespakket 6-Minutenles: een digitaal pakket met theorie én praktijkoefeningen voor elke les
  • een certificaat voor alle leerlingen die de 6-Minutenles hebben gevolgd
  • de mogelijkheid om reanimatiematerialen te huren
  • een offerte voor de aanschaf van reanimatiematerialen

Opleiding voor leerkrachten

Leerkrachten die reanimatieles gaan geven op school moeten een opleiding tot reanimatie-instructeur volgen. Deze cursus is een praktijkdag (8 uur) op school door een erkend opleidingsinstituut.

Voorwaarden voor deelname zijn:

  • geldig reanimatie- en AED-diploma: uitgegeven door de Hartstichting of de Nederlandse Reanimatie Raad
  • lerarenopleiding: 1e of 2e-graads

Na de cursus mogen de leerkrachten reanimatieonderwijs geven aan de leerlingen op school. Het diploma van de leerkrachten is 2 jaar geldig. Na 2 jaar is er een herhalingscursus van een halve dag. De Hartstichting kan de cursus voor de school regelen. De kosten zijn voor rekening van de school.

Meer weten: download de flyer

Flyer

Download de flyer met uitgebreide informatie over het project en een overzicht van de kosten.

Meld je school aan

Wil je het lesprogramma uitvoeren op jouw school?

Aanmelden

Vragen over reanimatieles op school?

Mail de Hartstichting