Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Samenwerkingspartners

Samen bereik je meer. Daarom werkt de Hartstichting samen met een aantal organisaties om haar doelen te bereiken.

Onze partners

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij) is een samenwerking tussen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

> Meer over Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Hartstichting is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De Alliantie wil dat er strengere, wettelijke maatregelen komen om de marketing van ongezonde producten gericht op kinderen onder de 13 jaar een halt toe te roepen.

> Meer over Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Met de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, zetten we ons in om te zorgen dat in 2040 ieder kind een gezond voedingspatroon heeft. We doen dit samen met de Nierstichting, Maag Lever Darm Stichting en het Diabetes Fonds.

> Meer over Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

European Heart Network (EHN)

Het EHN is een samenwerkingsverband van Europese hartstichtingen en andere gezondheidsorganisaties. We richten ons op de preventie van hart- en vaatziekten in Europa.

> Meer over EHN

European Resuscitation Council (ERC)

De ERC heeft tot doel de kwaliteit van reanimatie in Europa te verhogen door verbetering van de reanimatierichtlijnen. De organisatie coördineert de activiteiten van Europese organisaties die betrokken zijn bij reanimatie.

> Meer over ERC

Stichting LEEFH

De Stichting LEEFH houdt zich bezig met de opsporing van erfelijk hoog cholesterol. De Stichting LEEFH coördineert de aanvragen voor DNA-diagnostiek, is vraagbaak en beheert de database met de tot nu toe opgespoorde families en familie-mutaties.

> Meer over Stichting LEEFH

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

De Hartstichting werkt samen met het kennisinstituut voor sport en bewegen in campagnes voor voldoende bewegen.

> Meer over NISB

Nederlandse Reanimatieraad (NRR)

De Nederlandse Reanimatieraad is een samenwerking van de Hartstichting, het Rode Kruis, het Oranje Kruis (voor EHBO) en de Nederlandse vereniging van professionals in de gezondheidszorg (VvAA). De NRR richt zich op het verbeteren van kennis en vaardigheden in reanimatie.

> Meer over Nederlandse Reanimatieraad

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

De NTS werkt aan afstemming van het donoraanbod op de patiënten die wachten op een orgaan- en/of weefseltransplantatie. De stichting geeft voorlichting over alle aspecten van orgaan- en weefseldonatie.

> Meer over NTS

Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)

De NVHVV is een beroepsvereniging voor hart- en vaatverpleegkundigen. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten.

> Meer over NVHVV

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

De NVVC is een vereniging van cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Samenwerking is gericht op verbetering van de zorg aan hart- en vaatpatiënten.

> Meer over NVVC

Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

SGF is een platform van gezondheidsfondsen. Binnen SGF werken we samen aan voorlichting over gezondheid en over omgaan met chronische ziekten.

> Meer over SGF

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum geeft informatie aan consumenten over gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. De Hartstichting werkt samen met het Voedingscentrum in campagnes voor gezonde voeding.

> Meer over Voedingscentrum

Wijsamenvoorelkaar

Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij: een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij, waarin we meer voor elkaar over hebben en beter samenwerken. De website heeft als belangrijkste doel om maatschappelijke initiatieven beter vindbaar en zichtbaar te maken en waar mogelijk te versterken. De Hartstichting steunt dit initiatief.

> Meer over Wijsamenvoorelkaar.nl

World Heart Federation

De World Heart Federation is de overkoepelende organisatie van hartstichtingen en cardiologenverenigingen in de wereld. De federatie richt zich op preventie van hart- en vaatziekten wereldwijd.

> Meer over World Heart Federation

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)