Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Het salaris van de directeur is een veelbesproken onderwerp. We leggen graag uit wat de functie van directeur inhoudt. Daarnaast laten we zien waaraan we het geld besteden dat binnenkomt via donaties en fondsenwervende acties.

Normen salarissen

Het salaris van onze directeur, Hans Snijder, is € 141.813 inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Dit salaris is berekend op basis van 40 uur per week. Wij werken niet met bonussen.

Het salaris van de directeur is tot stand gekomen op basis van de zwaarte en ingewikkeldheid die de functie met zich meebrengt. Het is in lijn met de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm. Ook deze normen houden rekening met de verantwoordelijkheid van de functie en de omvang van de organisatie.

Aansturen organisatie

Om al onze doelstellingen te realiseren zijn leiderschap, beleid en strategie van groot belang. De Hartstichting is een organisatie met ruim 140 betaalde medewerkers. Verder zijn er ruim 50.000 vrijwilligers actief. We werken veel samen met onder andere zorgverleners, wetenschappers, medisch specialisten, beleidsmakers en leerkrachten. De directeur van de Hartstichting vervult een rol binnen allerlei (inter)nationale samenwerkingsverbanden.

> Meer over de organisatie

Impact en verantwoordelijkheid

De Hartstichting gaat verantwoord om met haar inkomsten. De directeur houdt in de gaten dat het geld van donateurs goed wordt besteed en tot resultaten en verbeteringen in de praktijk leidt. Die garantie kunnen we donateurs ook geven. Van elke euro gaat € 0,79 naar onze doelstellingen.

> Meer over onze doelstellingen

Jaarverslag

De daadwerkelijke cijfers van de inkomsten en uitgaven zijn te lezen in het jaarverslag.

> Bekijk ons jaarverslag

geen foto

Lees wat de Hartstichting doet

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Gezond leven

Gezond leven

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Reanimatie

Reanimatie

Help mee

Help mee

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)