Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Met jouw donatie steun je het werk van de Hartstichting. Je draagt bij aan onze droom: een gezond hart voor iedereen. Het is onze ambitie om meer mensen langer te laten leven met een gezond hart. Met een betere kwaliteit van leven en meer hartgezonde levensjaren.

Onze doelen

Onze doelen

We willen bereiken dat:

  • meer mensen zich bewust zijn van hun risico op hart- en vaatziekten en gezond(er) gaan leven om zo het risico te verlagen  
  • minder mensen daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgen
  • bij spoedsituaties sneller wordt gehandeld
  • onderzoek leidt tot verdere verbetering van behandelingen 

Onze strategie

De huidige strategie geldt voor de periode 2018-2022. Deze is tot stand gekomen op basis van gesprekken met medewerkers en een groot aantal relaties en stakeholders. Ook hebben we gebruik gemaakt van analyses en toekomstscenario’s van het RIVM. Tussentijds monitoren en evalueren we actief onze resultaten en effecten en sturen we indien nodig bij.

Hoogtepunten 2021

Hoogtepunten 2021

In 2021 is er veel bereikt. Zo bereikten we een belangrijke mijlpaal: in heel Nederland kan binnen 6 minuten gestart worden met reanimeren. 

Vragen over je hart?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact