Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De Hartstichting heeft het keurmerk Erkend Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die op een verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel.

Eisen keurmerk

Om een Erkend Goed Doel te zijn, moet je aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De Erkenning bevestigt dat de organisatie:

  • Werkt vanuit haalbare doelen en een duidelijk plan van aanpak
  • Projecten evalueert en controleert op effectiviteit
  • Zorgvuldig omgaat met inkomsten en uitgaven, door duidelijke regels en verantwoording af te leggen binnen de organisatie en aan het publiek
  • Zich laat controleren door een accountant en een toezichthouder van het CBF
  • Klachten serieus neemt en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens

Goede doelen met De Erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst.

Onafhankelijke stichting

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

> Lees meer over het CBF op cbf.nl

Doelbesteding Hartstichting

Benieuwd aan welke doelen de Hartstichting haar inkomsten besteedt?

Bekijk het jaarverslag

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)