Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Regels, procedures en gedragscodes

Eerlijk en open zijn is belangrijk voor de Hartstichting. Daarom werken we met duidelijke regels, procedures en gedragscodes. We maken gebruik van interne regels, regels vanuit de wet en de branche en regels bij samenwerking:

Statuten

De statuten vormen een belangrijk document voor de Hartstichting. In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de directie en de Raad van Toezicht van Hartstichting vastgelegd.  

CBF-erkend goed doel

De Hartstichting is sinds 1998 een CBF-erkend goed doel. De erkenning is het keurmerk voor goede doelen. Centraal Bureau Fondsenwerving geeft dit keurmerk uit. Om een erkend goed doel te zijn, moeten we aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn ons bewust van alle donaties die we ontvangen. Daarom vinden wij het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.

De Hartstichting wordt gecontroleerd op het gebied van beleid, transparantie en bestedingen. Als CBF-erkend goed doel dragen wij bij aan een betere wereld en leggen we onze verantwoording af. De erkenning is een garantie voor donateurs dat ze met een gerust hart aan de Hartstichting kunnen geven.

Gedragscode medewerkers

Zoals in onze missie en visie vermeld werken wij samen met Nederland, medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en businesspartners aan een hartgezonde samenleving. Onze missie is dat iedereen het maximale uit het leven, het hart, kan halen. 

Om dit te bereiken heeft de Hartstichting gedragsprincipes opgesteld. Deze principes richten zich op de Hartstichting als organisatie en op alle betrokken personen die binnen, voor of namens de Hartstichting werkzaam zijn (geweest).

De Hartstichting biedt een positieve, lerende en stimulerende omgeving voor medewerkers, partners en vrijwilligers. Hierin is gelijkheid en wederzijds respect vanzelfsprekend. Iedereen heeft zeggenschap en verantwoordelijkheid over de eigen functie. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes waar wij voor staan. Voor alle medewerkers is het Personeelshandboek bindend, waarin o.a. de gedragscode is opgenomen.

Zowel individueel als samen met het team geeft men invulling aan onze organisatiewaarden:
 • Vooruitstrevend
 • Extern gericht
 • Vitaal
 • Vanuit het hart
 • Eigenaarschap 
 • Samen

Lees meer over de betekenis van onze gedragscode:

 

Klachtenprocedure

Een klacht zien we als signaal om onze dienstverlening, communicatie of fondsenwerving te verbeteren. Daarom horen we het graag als er iets niet goed gaat. 

Ben je niet tevreden over onze diensten of activiteiten?

 • Maak gebruik van het online klachtenformulier
 • Bel met 070 – 315 55 55
 • Stuur een brief naar Hartstichting: Postbus 300 – 2501 CH Den Haag
Klachtenprocedure
 1. Na ontvangst van je klacht sturen we de ontvangstbevestiging
 2. De verantwoordelijke afdeling of medewerker neemt je klacht in behandeling
 3. Je ontvangt uiterlijk binnen 15 dagen antwoord op je ingediende klacht (of we laten het weten als het langer duurt)

Je kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien je deze eerder bij de Hartstichting hebt ingediend.

Heb je geen klacht, maar een vraag, opmerking of suggestie?

Klachtenregeling voor vrijwilligers

Vrijwilligers zetten zich met toewijding in voor een hartgezonder Nederland. We nemen daarom klachten van onze vrijwilligers en beroepskrachten heel serieus. Heb je een klacht over de organisatie van de activiteit(en) waarbij je betrokken bent, heb je grensoverschrijdend gedrag ervaren of heb je op een andere manier iets meegemaakt wat niet kan? Aarzel niet en meld dit bij Simone Karper via s.karper@hartstichting.nl of +31 6 12 50 62 30.

Regeling melding misstanden

Toezichthouders en medewerkers van de Hartstichting zetten alles op alles voor een gezond hart, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen. De Hartstichting vertrouwt haar medewerkers, vrijwilligers en andere vertegenwoordig op hun integriteit. We volgen alle codes en normen uit de erkenningsregels voor goede doelen. Om dit te verzekeren, zijn er statuten en gedragscodes. Voor medewerkers zijn deze zaken intern vastgelegd in een personeelshandboek. Leden van de Raad van Toezicht ondertekenen een code of coduct. 

Mochten wij ons niet aan onze standaarden voldoen, dan horen wij dat graag. Voor meldingen of klachten over Hartstichting geldt bovengenoemde klachtenprocedure. 
 

Richtlijnen beleggingen

Voor uitvoering van onze missie, de strijd tegen hart- en vaatziekten, geeft de Hartstichting een groot deel van haar geld uit aan wetenschappelijk onderzoek. Om alle contractbedragen te garanderen en te laten renderen, beleggen wij deze risicoarm.

> Meer informatie over onze richtlijnen
 

Meerjarenplan

Onze huidige strategie geldt voor de periode 2018-2022. Deze is tot stand gekomen op basis van o.a. gesprekken met medewerkers en een groot aantal relaties en stakeholders. 

> Meer informatie over onze strategie & meerjarenplan
 

Privacyverklaring

De Hartstichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de Hartstichting contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hartstichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

> Meer informatie over de privacyverklaring
 

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)