Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Philips is sinds begin 2018 strategische partner van de Hartstichting. We werken samen om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. Zo werken we aan een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s, een gezonde leefstijl en innovatieve behandelingen voor hartpatiënten.

Meer geregistreerde AED’s

Philips werkt mee aan het doel om Nederland hartveiliger te maken. Met een landelijk netwerk van burgerhulpverleners en AED’s kunnen jaarlijks naar schatting 2.500 levens worden gered.

Het doel is minimaal 25.000 AED’s die dag en nacht beschikbaar zijn en geregistreerd staan in het reanimatie-oproepsysteem. We werken samen aan het betrekken van het bedrijfsleven bij deze missie, via projecten met de vastgoedsector. En de Hartstichting en Philips hebben samen het platform opgezet voor het kopen van een AED met je buurt, waar al ruim 1.700 AED's zijn aangeschaft.

> Ga naar BuurtAED.nl

Samen voor een hartveiliger Nederland

Philips werkt samen met de Hartstichting om Nederland hartveiliger te maken

Meer lezen

Werken aan gezonde leefstijl

Ook willen we samen een gezonde leefstijl stimuleren en vooral het langer volhouden daarvan. We onderzoeken hoe we 100.000 huishoudens met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hiertoe aan kunnen zetten.

Henk Valk, CEO Philips Benelux

“Philips werkt nauw samen met vooraanstaande cardiologen en patiënten om oplossingen te creëren die de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten echt verbeteren. Het is de ambitie van Philips om in 2025 wereldwijd het leven van 3 miljard mensen te verbeteren, dit partnership met de Hartstichting past naadloos binnen die grotere ambitie en brengt ons dichterbij dat doel.”

Innovatieve behandelingen

Philips is een bedrijf met een schat aan technologische kennis. We werken samen om behandelingen voor hartpatiënten te verbeteren door innovaties en technologieën. We wisselen kennis en middelen uit rondom acute zorg, behandeling in het ziekenhuis en zorg voor thuis. In 2018 was er extra aandacht voor onderzoek binnen Cardiolab, een samenwerking tussen TUDelft, Philips en de Hartstichting gericht op data gedreven innovaties voor cardiologische behandelingen.

Samenwerken met de Hartstichting

Wil jouw bedrijf zich inzetten voor de Hartstichting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.