Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

In juli 2017 tekenden ABN AMRO en de Hartstichting een samenwerkingsovereenkomst. We werken samen aan een rookvrije toekomst en stimuleren innovaties in de zorg. Ook zetten we Tikkie in als nieuwe mogelijkheid om eenvoudig te doneren en we ontwikkelen deze manier van doneren samen verder.

Samen werken aan een rookvrije toekomst

Een samenleving waarin niemand meer overlijdt aan de gevolgen van roken. Dat is een belangrijke ambitie van de Hartstichting, waarin ABN AMRO ons ondersteunt. Beide organisaties werken samen om zo het aantal doden en ernstig zieken als gevolg van roken terug te dringen.
 
ABN AMRO besloot in april 2017 om niet meer te investeren in de tabaksindustrie. Bovendien is de bank sponsor van vele sportclubs waar kinderen dagelijks sporten. Zij ondersteunt onze initiatieven om sportterreinen- en evenementen rookvrij te maken daarom van harte. 
 
De Hartstichting heeft haar betalingsverkeer en een deel van het vermogen onder beheer van ABN AMRO. Zo kunnen we onze maatschappelijke doelen samen met de bank realiseren. Wij zijn blij dat ABN AMRO zich als partner inzet voor een rookvrije samenleving. 

Samen werken aan innovatie in de zorg

De Hartstichting en ABN AMRO onderzoeken onder meer de mogelijkheid van een zogenaamde Health Impact Bond. Een Health Impact Bond is een samenwerkingsverband waarbij private investeerders geld voorschieten om een gezondheidsdoel te bereiken. Het gaat om innovaties in de zorg die gezondheidswinst en kostenbesparingen opleveren.

Een andere innovatie die binnen de samenwerking is ontstaan is dat we een hackaton organiseerden: dit is een workshopachtige week waarin een team van enthousiaste data-analisten uit de bank en hun netwerk aan de slag gaan om een medisch vraagstuk op te lossen. Een vraagstuk dat voort komt uit een onderzoek waar de Hartstichting financieel aan bijdraagt. Deze hackaton vond plaats in januari 2019 in samenwerking met het UMCU.

> Meer over de hackaton

Werken aan vitaliteit van medewerkers

ABN AMRO vindt ook de eigen vitaliteit van medewerkers belangrijk. Om deze reden werken zij mee aan de week van bloeddruk die de Hartstichting in mei/juni 2019 organiseert. Op 6 grote kantoren worden meetpunten ingericht waar medewerkers met hulp van de Arbodienst hun bloeddruk kunnen meten.

geen foto

Tikkie voor donaties

Tikkie is een eenvoudige app van ABN AMRO om snel een voorgeschoten bedrag terug te vragen. Deze app biedt ook kansen voor het werven van donaties. In de collecteweek van 2019 zetten we deze innovatieve donatievorm groots in. Zo zamelen we geld in voor oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en opsporen én beter te behandelen.

Samenwerken met de Hartstichting

Wil jouw bedrijf zich inzetten voor de Hartstichting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.