Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hans Snijder is sinds 1 februari 2022 de directeur van de Hartstichting. Hiervoor was hij directeur Media & Communicatie bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. 

Hans Snijder:

“De Hartstichting is al een enorme factor van betekenis voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de nijpende betaalbaarheid van de zorg, maakt dat het voorkómen van hartaandoeningen de komende jaren een must is. Ik verheug me om daar in gezamenlijkheid met vele betrokkenen een versnelling in aan te brengen.” 

Bij het Prinses Máxima Centrum was Snijder (58) verantwoordelijk voor het over het voetlicht brengen van de strategie van het centrum en was hij in 2018 en 2019 ook verantwoordelijk voor de Foundation van het Máxima. Hij is tevens voorzitter van de raad van toezicht van AVROTROS. Daarvoor was Snijder hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij leidde de krant in de overgang naar tabloid en van middag- naar ochtendkrant. In die periode maakte hij ook deel uit van de interim-directie van de NDC-Mediagroep. Snijder werkte eerder bij onder meer de NOS, de VARA en de NTR. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties.

Mensen betrekken

Voor de nieuwe directeur was de Hartstichting op zoek naar iemand die weet wat er leeft in de maatschappij en daar actief aansluiting bij zoekt. Iemand die buiten de gebaande paden blijft treden en mensen weet te betrekken. De raad van toezicht heeft dit gevonden in de persoon van Hans Snijder.

Voorzitter Frank de Grave:

“We hebben er veel vertrouwen in, dat Hans Snijder kan helpen het verhaal van de Hartstichting verder te brengen. Op die manier willen we nog meer mensen in beweging krijgen voor gezonde harten. Hans Snijder kent de werelden van medisch specialisten, onderzoekers en patiënten, belangrijke stakeholders voor de Hartstichting. En hij heeft laten zien hoe hij deze kan verbinden met betrokken burgers en organisaties, die willen bijdragen aan betere zorg.”

Maatschappelijke verandering

De missie van de Hartstichting is voor iedereen een gezond hart. Al meer dan 55 jaar investeert de Hartstichting in onderzoek en innovatie op het gebied van preventie en zorg. Dat is nodig want Nederland telt 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten. Zonder actie stijgt dit aantal de komende tien jaar enorm. De Hartstichting wil een maatschappelijke verandering op gang brengen. Waardoor meer mensen langer met een gezond hart kunnen leven. De organisatie helpt mensen met concrete oplossingen. Bijvoorbeeld door ze aan te sporen jaarlijks de bloeddruk te meten. Hierdoor kunnen zij tijdig ontdekken of ze een hoge bloeddruk hebben, en zo nodig maatregelen nemen om de bloeddruk te verlagen.

Een gezond hart voor iedereen

De Hartstichting werk aan 4 doelen om dit te bereiken.

Meer over de 4 doelen

Ook interessant

Hoge bloeddruk? Helft Nederlandse mannen heeft geen idee

Hoge bloeddruk? Helft Nederlandse mannen heeft geen idee

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Wetenschappelijk onderzoek Hartstichting

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws