Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Harteraad is de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. Harteraad en de Hartstichting zijn in hetzelfde pand gevestigd en werken nauw samen op het gebied van voorlichting en belangenbehartiging van hart- en vaatpatiënten.

Wat Harteraad doet

Patiëntenvereniging Harteraad is partner van de Hartstichting. Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met hart- en hun omgeving. Alle activiteiten van Harteraad komen voort uit wat mensen met hart- en vaataandoeningen en hun omgeving vertellen. Waar ze last van hebben én wat hen helpt.

Elkaar ontmoeten

Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Je bent wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Door te delen wat je weet en ervaart help je anderen.

Verbeteren van de zorg

Harteraad werkt aan verbeteringen in de behandeling en zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Ze werkt aan richtlijnen voor goede zorg en dringt bij verzekeraars en de overheid aan op passende zorgpakketten.

> Ga naar de website van Harteraad

 

Harteraad Panel

Harteraad en de Hartstichting vinden het belangrijk dat de stem van hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. Op het Harteraadpanel vragen we regelmatig jouw mening over de zorg, ziekenhuizen, vergoedingen of medicijngebruik. Met jouw ervaringen als patiënt of naaste pakken we knelpunten in de zorg aan en helpen we de kwaliteit te verbeteren.

> Meld je aan voor het Harteraad panel

Vragen over dit onderwerp?

Mail de Hartstichting

Bel 070 315 55 55 (ma t/m vrij van 8.00 - 17.00 uur)