Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Reanimatiepartners krabbelen op sinds eerste coronajaar

Reanimatiepartners krabbelen op sinds eerste coronajaar

Reanimatiepartners krabbelen op sinds eerste coronajaar

Het zal niemand verbazen dat er in de coronajaren 2020 en 2021 minder cursisten zijn opgeleid dan in 2019. De lockdowns hebben flink hun stempel gedrukt op de afgelopen twee jaar. Maar er is ook goed nieuws. Uit ons jaarlijkse onderzoek onder reanimatiepartners blijkt al een stijging van het aantal cursisten in 2021 ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Oftewel: de inhaalslag is van start gegaan, zij het in aangepaste vorm.

Gevolgen van corona nog merkbaar

In 2021 zijn er meer reanimatiecursussen gegeven dan in 2020, maar het aanbod ziet er nog heel anders uit dan voorheen. Veel reanimatiepartners lieten ons weten dat zij geen cursussen organiseerden in verband met de veiligheid van de cursisten. Vaak waren het de cursisten zelf die terughoudend waren en liever wachtten.

Daarnaast speelden praktische zaken een grote rol, zoals de beschikbaarheid van grotere oefenruimtes, de kosten van aanvullende materialen en de inzetbaarheid van (vervangende) instructeurs. 

Veilig trainen tijdens de pandemie

Bij de stijging van het aantal cursussen in 2021 zagen we voornamelijk cursussen in aangepaste vorm. Bijna alle partners maakten hiervoor gebruik van het brancheprotocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie'.

Dit protocol maakte het mogelijk om cursussen op een veilige manier op locatie door te laten gaan. Gelukkig maar, want het netwerk van burgerhulpverleners is constant in beweging. Het trainen van burgerhulpverleners is nodig om zoveel mogelijk levens te kunnen redden. 

Updates uit reanimatienetwerk

De Hartstichting verstuurt een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar reanimatiepartners, met updates die voor hen relevant zijn. We zagen in het onderzoek dat de meeste partners tevreden tot zeer tevreden zijn over deze nieuwsbrief en de informatievoorziening en ondersteuning vanuit de Hartstichting.

Cursus organiseren in 2022?

Dankzij burgerhulpverleners kan in heel Nederland binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren. Om dit in stand te houden, zijn er jaarlijks cursussen en herhalingscursussen nodig. Start u ook weer met uw cursusaanbod?

> Bestel gratis lesmaterialen voor op uw leslocatie

Ook interessant voor jou

Geslaagde Reanimatiepartnerdag 2022

Geslaagde Reanimatiepartnerdag 2022

Nieuwe zoekmachine reanimatiepartners

Nieuwe zoekmachine reanimatiepartners

Reanimatiecursussen voor zakelijke relaties

Reanimatiecursussen voor zakelijke relaties