Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Zorg voor vrouwen met hartziekten moet beter

Vrouwen hebben vaak vagere hartklachten dan mannen. Hierdoor hebben ze niet altijd in de gaten dat hun klachten kunnen wijzen op hartproblemen. En voor artsen is het soms moeilijk om de diagnose te stellen. Ze hebben specifiekere tests nodig om hartziekten vroeg op te sporen. De Hartstichting start daarom vandaag een nieuwe campagne met aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

Vage klachten

Onderzoek wijst uit dat vrouwen van 35 jaar en ouder vaker dan mannen vage klachten hebben die kúnnen wijzen op een hartinfarct. Toch stappen vrouwen relatief minder snel naar de huisarts dan mannen.
 
Tegelijkertijd is het voor artsen moeilijk om de juiste diagnose te stellen. Het ontbreekt hen aan specifieke diagnostische middelen voor vrouwen om hart- en vaatziekten vroegtijdig in beeld te krijgen.

Eerder vaststellen hartklachten

De vrouwencampagne vraagt aandacht voor betere diagnostiek, zodat hartaandoeningen bij vrouwen vroegtijdig kunnen worden vastgesteld.
 
Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:
 
“We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de zorg is nog onvoldoende afgestemd op vrouwen. Het is noodzakelijk dat we hartaandoeningen bij vrouwen beter en in een eerder stadium kunnen opsporen. Dat vraagt enerzijds om meer bewustzijn voor (vrouwspecifieke) klachten en risicofactoren. Anderzijds werken wij aan technieken waarmee artsen hartproblemen bij vrouwen eerder kunnen vaststellen. Zodat vrouwen op tijd de beste behandeling kunnen krijgen. Daarmee redden we levens."

Hartaandoening niet altijd goed zichtbaar

Bepaalde hart- en vaatziekten ontwikkelen zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Ze zijn moeilijk te herkennen, ook door artsen. Uit eerder onderzoek is bekend dat vrouwen vaker dan mannen aandoeningen aan de kleinste bloedvaten in het hart hebben. Zij voorzien uiteindelijk het overgrote deel (90%) van het hartweefsel van zuurstof. Aandoeningen aan de kleinste bloedvaten kunnen tot algemene klachten zoals kortademigheid of vermoeidheid leiden.

Meer aandacht en onderzoek

Volgens Yolande Appelman, interventiecardioloog bij VUMC, is het nodig dat er meer aandacht en onderzoek komt.

Appelman: “De tot nu toe ontwikkelde technieken en behandelingen zijn vooral gericht op de kransslagaders. Inmiddels weten we dat hartproblemen bij vrouwen zich anders kunnen ontwikkelen. We hebben behoefte aan andere tests en scans om bijvoorbeeld aandoeningen in de kleinste bloedvaten vast te kunnen stellen.”

Minder typische klachten bij vrouwen

Volgens Appelman hebben artsen vooral geleerd om de ‘typisch mannelijke’ hartklachten te herkennen. De klachten bij een hartinfarct worden bij de vrouw bijvoorbeeld soms verward met stress of de overgang.
 
Onderzoek door GFK wijst uit dat vrouwen van 35 jaar en ouder vaker dan mannen dit soort klachten hebben (39% versus 32%). Desondanks stappen vrouwen relatief minder snel naar de huisarts (39% versus 28%).
 
Yolande Appelman: “Bij vrouwen die door de huisarts worden doorverwezen naar de cardioloog is bij circa 60% geen vernauwing in de kransslagaders te vinden. De klachten zijn dan moeilijk te verklaren.”

Daarnaast is er nog weinig bewustzijn voor vrouwspecifieke risicofactoren, zoals een ernstig verhoogde bloeddruk of diabetes tijdens de zwangerschap. Mogelijk hebben ‘algemene risicofactoren’ zoals roken en diabetes een veel grotere impact op het ontstaan van hart- en vaatziekten bij vrouwen dan bij mannen.

Onderzoek Hartstichting

De Hartstichting werkt aan de ontwikkeling van nieuwe testen, waarmee artsen hartaandoeningen bij vrouwen eerder en beter kunnen vaststellen.
 
Wetenschappers onderzoeken bijvoorbeeld of je problemen in de bloedvaten eerder kunt opsporen. Hierdoor zijn ernstige hartproblemen te voorkomen. Meer kennis van signaalstoffen in het bloed is daarvoor noodzakelijk. De onderzoeken moeten leiden tot bijvoorbeeld bloedtests, betere risicoscores of scans voor huisartsen en cardiologen. 

Onderzoeksagenda

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van de onderzoeksagenda. Deze ‘wensenlijst’ is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek.

> Meer over de onderzoeksagenda

Meer nieuws

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Groot landelijk onderzoek: betere behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Groot landelijk onderzoek: betere behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Dr. Yolande Appelman

Dr. Yolande Appelman: “Artsen moeten bepaalde vrouwen eerder op het netvlies krijgen”

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws