Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

6 maart 2020
Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

Wetenschappelijke onderzoeken besteden nog steeds opvallend weinig aandacht aan de verschillen tussen vrouwen en mannen. Zo doen wetenschappers onderzoek naar medicijnen voor hartfalen. In meer dan de helft van deze onderzoeken blijken ze niet te bestuderen of de medicijnen bij mannen en vrouwen hetzelfde werken.

Meer bijwerkingen bij vrouwen

De verschillen in bijwerkingen van medicijnen worden nauwelijks onderzocht in deze onderzoeken. Het is bekend dat vrouwen meer en andere bijwerkingen kunnen hebben dan mannen. Maar dat wordt vaak dus niet meegenomen. In onderzoek dat de Hartstichting ondersteunt, moet juist aandacht zijn voor verschillen tussen mannen en vrouwen.

Minder vrouwelijke deelnemers in onderzoek

Daarnaast bestaan de deelnemers aan onderzoek naar medicijnen voor hartfalen maar voor een kwart uit vrouwen. Dit komt niet overeen met het percentage vrouwen in deze patiëntengroep: de helft van de hartfalenpatiënten is namelijk vrouw.

1 op de 4 van deelnemers is vrouw

Andere signaalstoffen

Uit een van deze onderzoeken is nog een belangrijk verschil tussen vrouwen en mannen naar voren gekomen. De hoeveelheid van bepaalde signaalstoffen in ons bloed blijkt te verschillen. Signaalstoffen in ons bloed, zoals eiwitten, kunnen iets zeggen over onze gezondheid of over ziekte.

Ontdekking

Eén bepaalde signaalstof hangt bij vrouwen samen met het krijgen van hartziekten. Bij mannen wijst deze signaalstof daar niet op.

Nieuwe afkapwaarden nodig

De diagnose en het inschatten van het risico op hart- en vaatziekten kan beter door:

  • verschillende afkapwaarden voor vrouwen en mannen te hanteren
  • te kijken naar signaalstoffen die specifiek zijn voor mannen en vrouwen

Dat gebeurt nu nog niet.

Liever niet iedereen dezelfde zorg  

Hart- en vaatziekten kunnen zich anders ontwikkelen bij vrouwen dan bij mannen. De klachten kunnen daardoor anders zijn. Toch krijgen mannen en vrouwen nog vaak dezelfde zorg.

Daarnaast kunnen bepaalde hartaandoeningen vaker voorkomen bij vrouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ziekte van de kleinste bloedvaatjes in het hart. Met de huidige tests zijn deze aandoeningen niet altijd goed op te sporen.

Wat doet de Hartstichting eraan?

Alle onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting, moeten sinds 2015 altijd onderzoeken of er man-vrouw verschillen zijn. Daarnaast zamelt de Hartstichting extra geld in om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren. 

geen foto

Meer lezen over dit onderwerp

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten

Onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws