Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Te kleine stappen in zout- en suikervermindering

Het RIVM constateert dat er nog steeds teveel suiker en zout in onze voeding zit. De overheid zou stappen moeten nemen om daadwerkelijk voortgang te boeken op het gebied van productverbetering. De Hartstichting steunt dit advies.

Samen met de Consumentenbond, het Diabetes Fonds en de Nierstichting pleiten we al lange tijd voor een substantiële verlaging van het suiker, verzadigd vet- en zoutgehalte in voeding.

Stappen met échte impact

Al sinds de start van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling in 2014 dringen we aan op stappen die écht impact kunnen hebben. De gemaakte afspraken zijn volgens ons te vrijblijvend, te weinig ambitieus en gelden maar voor een beperkt aantal producten.

Advies RIVM

Het RIVM pleit in zijn advies voor:

  • Een nieuw integraal systeem van productverbetering, met per voedingsmiddelengroep een samenhangende set criteria voor zout, verzadigd vet, suiker, calorieën en vezels
  • Criteria die de overheid vaststelt en die regelmatig worden aangescherpt
  • Het creëren van draagvlak voor productverbetering door maatschappelijke organisaties en de industrie bij de ontwikkeling te betrekken.

Van wie komt het advies?

Het advies om grotere stappen te zetten, komt van de wetenschappelijke adviescommissie van het Vinkje (de Wecom), de wetenschappelijke adviescommissie van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (WAC) en het Voedingscentrum, voorgezeten en begeleid door het RIVM.

Constatering RIVM:

Er zit nog steeds teveel suiker en zout in onze voeding. De overheid zou stappen moeten nemen op het gebied van productverbetering.

Te veel suiker en zout

Een volwassen Nederlander krijgt nu dagelijks gemiddeld 8,7 gram zout binnen en 114 gram suiker. Dit is ruim boven de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum.

  • Zout: maximaal 6 gram per dag
  • Suiker: maximaal 90 gram per dag

Brood, vlees en kaas dragen het meeste bij aan de dagelijkse inname van zout. De meeste suikers krijgen we binnen via frisdranken, melkproducten, banket en zoetwaren.

Effecten huidige akkoord

Wat betekenen de afspraken uit het huidige Akkoord voor de dagelijkse zout- en suikerinname? Het RIVM berekende het effect. Eind 2020 kan de zoutinname per dag met 0,4 gram dalen en de suikerinname met 2 gram. Consumenten krijgen dan echter nog steeds veel te veel zout en suiker binnen.

Effecten bij aanscherping akkoord

Het RIVM berekende ook wat het effect zou zijn van een aanscherping van het Akkoord. Als de afspraak zou zijn dat het suiker- en zoutgehalte in producten met 10% extra moet dalen, dan kan de zoutinname per dag 0,7 gram omlaag. En de suikerinname met 5 gram.

Als de afspraken gaan gelden voor meer productgroepen, kan de dagelijkse zoutinname met bijna 1 gram omlaag en de suikerinname met 9 gram.

Lees het laatste nieuws

Driekwart Nederlanders gaat voor rookvrij

Driekwart Nederlanders gaat voor rookvrij

Hartstichting krijgt ‘Oscar’ van werkgeverschap

Hartstichting krijgt ‘Oscar’ van werkgeverschap

Coen fietst na 3 hartinfarcten naar Parijs

Coen fietst na 3 hartinfarcten naar Parijs

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws