Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartstichting en Philips werken samen aan hartgezonde samenleving

Philips en de Hartstichting gaan de komende 3 jaar samenwerken om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. We werken samen aan een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s,  een gezonde leefstijl en innovatieve behandelingen voor hartpatiënten. Vandaag tekenden beide partijen in Eindhoven de samenwerkingsovereenkomst.

Meer geregistreerde AED’s

Eén van de speerpunten is om van Nederland een 6-minutenzone te maken en te zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Hierdoor kunnen jaarlijks naar schatting 2500 levens worden gered.

Het doel is dat het aantal geregistreerde AED’s in het reanimatie-oproepsysteem groeit naar minimaal 30.000. Zo is er in 2018 een landelijke dekking. Er loopt een campagne om bestaande AED’s aan te melden in het reanimatie-oproepsysteem en 24/7 beschikbaar te maken. Daarnaast werken Philips en Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een BuurtAED te faciliteren.

Werken aan gezonde leefstijl

Ook werken beide organisaties samen op het gebied van gezonde leefstijl. We richten ons specifiek op minimaal 100.000 huishoudens met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Innovatieve behandelingen

Ook gaan de Hartstichting en Philips intensiever samenwerken aan innovaties en technologieën om behandelingen voor hartpatiënten te verbeteren. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis en middelen op het gebied van acute zorg, behandeling in het ziekenhuis en zorg voor thuis. In 2018 is er extra aandacht voor onderzoek binnen Cardiolab, een samenwerking tussen TUDelft, Philips en de Hartstichting gericht op data gedreven innovaties voor cardiologische behandelingen.

Meer snelheid en impact

Vandaag tekenden Floris Italianer en Henk Valk de overeenkomst en zien veel kansen om elkaar te versterken.

Samenwerking Hartstichting en Philips

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“De Hartstichting werkt aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen. Wij willen dat niemand meer wordt overvallen door een hart- of vaataandoening. We willen hart- en vaatziekten in de toekomst eerder herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen. Door samen te werken met Philips kunnen wij meer snelheid en daarmee impact genereren.”

Henk Valk, CEO Philips Benelux:

“Philips werkt nauw samen met vooraanstaande cardiologen en patiënten om oplossingen te creëren die de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten echt verbeteren. Het is de ambitie van Philips om in 2025 wereldwijd het leven van 3 miljard mensen te verbeteren, dit partnership met de Hartstichting past naadloos binnen die grotere ambitie en brengt ons dichterbij dat doel.”

Meer nieuws over vrouwenonderzoek

Meedoen onderzoek zwangerschapsproblemen

Meedoen onderzoek zwangerschapsproblemen

Meedoen onderzoek van placenta's

Meedoen onderzoek van placenta's

Vrouwen nodig voor onderzoek menstruatiecyclus (deel 2)

Vrouwen nodig voor onderzoek menstruatiecyclus (deel 2)

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws