Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Preventieakkoord historische stap op weg naar Rookvrije Generatie

Vandaag zijn de plannen voor tabaksontmoediging gepresenteerd in het Preventieakkoord. Hiermee komt een Rookvrije Generatie steeds dichterbij. De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) is blij met het akkoord. In deze alliantie werken de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds samen.

Afspraken Rookvrije Generatie

Het Preventieakkoord bevat afspraken tussen de overheid en maatschappelijke partners op het gebied van preventie. Er staan afspraken in die de Rookvrije Generatie dichterbij brengen: 

  • maatregelen en activiteiten die roken minder aantrekkelijk en zichtbaar maken
  • verbeterde hulp bij het stoppen met roken

Waar gaat het concreet om? 

Het gaat om rookvrije omgevingen waar kinderen komen. Concrete voorbeelden zijn:

  • rookvrije zwangerschap
  • rookvrije sportvelden, schoolpleinen en speelplekken
  • beperkingen van marketing en verkoop van tabak
  • een verhoogde prijs van tabak
  • meer hulp bij het stoppen met roken
  • campagnes voor bewustwording en stoppen met roken

Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter van de ANR:

“Met dit Preventieakkoord zetten wij een historische stap naar een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke effecten van tabak. Hiermee luiden wij een nieuw tijdperk in: een samenleving waarin kinderen rookvrij opgroeien, zonder blootstelling aan tabaksrook of de verleiding om zelf te gaan roken. Wij hebben er vertrouwen in dat ook de Tweede Kamer dit breed gedragen akkoord omarmt. Dit is waar Nederland om vraagt.”


 
geen foto
Directeur Floris Italianer over het Preventieakkoord

Groot draagvlak in Nederland

Ruim 8 op de 10 Nederlanders willen dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij worden. Een groeiend aantal gemeenten, scholen, sportclubs, speeltuinen en bedrijven zet zich hier voor in. Daarnaast wil een ruime meerderheid van de Nederlanders (84%) dat de overheid maatregelen neemt om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten.

“Dat is niet voor niets,” zegt Italianer, die namens de Alliantie Nederland Rookvrij met de overheid en andere partijen onderhandelde over het Preventieakkoord. “Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Dat is voor iedereen onacceptabel, of je nou zelf rookt of niet. Niemand wil dat kinderen gaan roken.”

84% van de Nederlanders wil dat de overheid maatregelen neemt om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten.

Gezamenlijke ambitie

Italianer: “Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van tabak. Dit akkoord is een mooi beginpunt om daar een einde aan te maken en ervoor te zorgen dat in Nederland geen kind meer begint met roken. Als tekenende partijen vinden we elkaar in de ambitie om te komen tot een Rookvrije Generatie. We doen er alles aan om de doelstellingen te realiseren en monitoren nauwgezet de voortgang. Indien nodig maken we ons hard voor aangescherpte maatregelen en maatschappelijke actie.”

Alle afspraken uitvoeren

De gezondheidsfondsen benadrukken het belang van het in zijn geheel uitvoeren van de afspraken voor tabaksontmoediging in het Preventieakkoord. Er zijn 5 prioriteiten.  Alleen dit volledig pakket maatregelen kan ervoor zorgen dat in 2040 geen enkel kind meer rookt of ooit gaat roken.

5 prioriteiten

1. Stimuleren van rookvrije (kind)omgevingen

In het Preventieakkoord staan maatregelen waarmee het kabinet inzet op het stevig terugdringen van het percentage vrouwen dat tijdens de zwangerschap rookt. Een gezonde start begint immers bij een rookvrije zwangerschap.

Bovendien is afgesproken dat steeds meer omgevingen waar kinderen spelen, sporten en leren rookvrij worden. Daar zetten wij ons voor in, in nauwe samenwerking met onder meer gemeenten, de sportbonden, de onderwijskoepels en kinderopvang- en speelorganisaties. Op die manier beschermen wij opgroeiende kinderen tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Want, zien roken, doet roken.

Daarnaast wordt het wettelijk rookverbod dat geldt in openbare gebouwen, werkplekken en de horeca uitgebreid naar nieuwe producten, zoals e-sigaretten. Ook dat draagt bij aan het beschermen van de jeugd.

2. Beperken van marketing voor en verkoop van tabaksproducten

In het Preventieakkoord zijn meerdere maatregelen opgenomen waarmee de marketing voor en verkoop van tabaksproducten wordt beperkt. Zo komt er een uitstalverbod voor tabaksproducten in winkels (display ban in 2020 voor supermarkten en in  2021 voor andere verkooppunten). Ook worden alle verpakkingen gestandaardiseerd (plain packaging) en worden stappen gezet om het aantal verkooppunten van tabaksproducten terug te dringen. Daarmee beschermen we opgroeiende kinderen tegen de verleiding om te gaan roken. 

3. Het verhogen van de prijs van tabak

In het Preventieakkoord heeft het kabinet opgenomen dat de accijns verhoogd wordt. Het streven is dat een gemiddeld pakje sigaretten uiterlijk in 2023 minimaal € 10,- kost. In 2020 wordt de eerste stap gezet en de prijs met 1 euro verhoogd.

Deze maatregel vormt een essentieel onderdeel van het plan. Regelmatige, substantiële prijsverhogingen worden wereldwijd erkend als de meest effectieve maatregel om het tabaksgebruik terug te dringen. Wij weten bovendien dat kinderen extra gevoelig zijn voor een hogere prijs van tabak.

 
 

4. Verbeterde toeleiding naar en toegankelijkheid van effectieve hulp bij stoppen met roken

Als je wil stoppen met roken moet er goede zorg en ondersteuning beschikbaar zijn om van je verslaving af te komen. In het Preventieakkoord zijn diverse maatregelen opgenomen die hieraan bijdragen, zoals een vrijstelling van het eigen risico voor programma's om te stoppen met roken in de eerste lijn (inclusief farmacologische ondersteuning) en een versteviging van het nationale coördinatiepunt stoppen-met-roken (inclusief ikstopnu.nl). Hoe minder mensen roken, hoe minder kinderen hiermee in aanraking komen.

5. Het voeren van continue bewustwordings- en stopcampagnes

Ook grote voorlichtingscampagnes maken een belangrijk onderdeel uit van het pakket aan maatregelen. Dit is nodig om de rookvrije norm te verstevigen en het aantal rokers terug te dringen. In het Preventieakkoord is opgenomen dat er meerdere (overheids)campagnes komen, om mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. Daarnaast moeten we meer bewustzijn en besef creëren voor de schadelijkheid van roken én meeroken. Uit onderzoek weten wij dat dit bewustzijn in Nederland relatief laag is in vergelijking met andere landen.

Op weg naar een Rookvrije Generatie

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

> Meer lezen op rookvrijegeneratie.nl

Nieuws over Rookvrije Generatie

Achtste editie van Stoptober in 2021

Achtste editie van Stoptober in 2021

Alle rookruimtes in horeca verdwijnen

Alle rookruimtes in horeca verdwijnen

Rookverbod op schoolpleinen in nieuwe schooljaar

Rookverbod op schoolpleinen in nieuwe schooljaar

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws