Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Nieuwe medische richtlijn voor preventie hart- en vaatziekten

3 april 2019

Er is een nieuwe medische richtlijn voor de behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Cardiovasculair risicomanagement 2019. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2011. De medische richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor artsen en beschrijft wat de beste zorg is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. De Hartstichting schreef mee aan de nieuwe voorschriften.

Waarom een nieuwe richtlijn?

In de nieuwe richtlijn zijn de inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten verwerkt. Ook sluit de nieuwe richtlijn beter aan bij de Europese richtlijn.

Dr. Ineke van Dis, beleidsadviseur van de Hartstichting en mede-auteur:

“Mensen met een verhoogd risico krijgen door de nieuwe richtlijn een behandeling op maat. Het geeft artsen handvatten om risicofactoren, zoals hoog cholesterol en hoge bloeddruk, nog beter in kaart te brengen en te behandelen. De richtlijn benadrukt ook dat maatregelen nodig zijn voor de hele bevolking om hart- en vaatziekten te voorkomen.”

Wat is er nieuw?

Aanpassingen risicofactoren

De nieuwe richtlijn geeft verschillende streefwaarden voor het LDL-cholesterol (slechte cholesterol) en de bloeddruk.

De waarden zijn afhankelijk van:

  • je totale risico op hart- en vaatziekten
  • medische voorgeschiedenis
  • of de persoon de medicijnen goed verdraagt

Om dit risico goed in te kunnen schatten is in de richtlijn een aangepaste risicotabel opgenomen. Ook is er meer aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren.

Gezonde leefstijl

Er is meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit verlaagt het risico op (nieuwe) hart- en vaatziekten. De adviezen voor een gezonde voeding zijn afgestemd op actuele inzichten en op de adviezen van de Gezondheidsraad en Voedingscentrum (Schijf van Vijf).

Gezonde omgeving

Geheel nieuw zijn maatregelen voor de gehele bevolking. Een gezonde omgeving moet het risico op hart- en vaatziekten helpen verlagen.


Voorbeelden: 
  • gezondere producten op de markt te brengen
  • kindermarketing te beperken tot voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf
  • meer uren beweging op school.
  • verder  inperken van de verkoop van tabakswaren en plekken waar je mag roken

Meer lezen

Koffie: gezond voor je hart?

Koffie: gezond voor je hart?

Op wintersport? Goed voor je hart!

Op wintersport? Goed voor je hart!

Onderzoek: zout verergert mogelijk slagaderverkalking

Onderzoek: zout verergert mogelijk slagaderverkalking

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws