Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Complicaties na behandeling ongebarsten hersenaneurysma’s

12 oktober 2022
Meer complicaties na behandeling ongebarsten hersenaneurysma

Meer complicaties na behandeling ongebarsten hersenaneurysma

De kans op neurologische complicaties na behandeling van ongebarsten hersenaneurysma’s is groter dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek waarop Annemijn Algra van het UMC Utrecht op 14 oktober promoveert. Ze ontwikkelde twee risicoscores waarmee artsen het risico op complicaties bij een behandeling kunnen inschatten. Dit maakt betere beslissingen over behandelingen mogelijk. De Hartstichting steunde het onderzoek.

Betere voorspelling risico’s behandeling

Als een hersenaneurysma - een uitstulping in de slagaders van de hersenen - barst, ontstaat een bepaald soort hersenbloeding, (subarachnoïdale bloeding). Veel mensen overlijden of raken blijvend invalide na zo’n hersenbloeding. Om barsten te voorkomen kunnen artsen hersenaneurysma’s via een bloedvat in de lies of via een luik in de schedel behandelen. Deze behandelingen zijn echter niet zonder risico’s.

Wetenschappelijk onderbouwde beslissing

Samen met andere internationale aneurysma-experts ontwikkelde Annemijn Algra twee nieuwe risicoscores waarmee artsen nu beter kunnen inschatten welk risico een patiënt heeft op behandelcomplicaties.

“Dankzij deze risicoscores kunnen we beter wetenschappelijk onderbouwde beslissingen nemen over behandelingen”, aldus Annemijn. De risicoscores zijn gebaseerd op zeven patiënt-, aneurysma- en behandelkenmerken. Hiervoor analyseerde ze alle neurologische complicaties bij behandelingen van hersenaneurysma’s uit 10 ziekenhuizen in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Betere afweging voor arts én patiënt

“De behandelrisico’s bleken in ons onderzoek een stuk hoger dan we eerder aannamen”, vertelt Annemijn. “Voorheen keken onderzoekers alleen naar complicaties met zeer ernstige gevolgen (dood of afhankelijkheid van anderen). Wij telden ook complicaties bij behandelingen mee met minder ernstige en niet-blijvende gevolgen.”

Alle risico's in kaart

Ruim 16% van de via de lies behandelde patiënten kreeg een neurologische complicatie. Bij patiënten die via de schedel waren geopereerd was dat 25%. “Een tijdelijke complicatie is natuurlijk minder ingrijpend, maar het is belangrijk dat wij patiënten informeren over alle mogelijke complicaties”, aldus Annemijn.

“Als artsen en patiënten alle risico’s meewegen bij de beslissing om wel of niet te behandelen kiezen zij in de toekomst mogelijk minder vaak voor behandeling. Als je door tijdelijke problemen niet alles kan doen wat je wilt, kan dat voor een patiënt ook een belangrijk argument zijn in de afweging." 

Aneurysmaspreekuur

Algra ontdekte ook dat patiënten na een behandeling meer beperkingen ervoeren tijdens hun herstel en dat hun kwaliteit van leven daarna geleidelijk toenam. Bij niet behandelde patiënten verbeterde de kwaliteit van leven juist sterk direct na het bezoek aan het aneurysmaspreekuur. Daar kregen ze informatie en uitleg over hun diagnose en namen ze samen met de arts een behandelbeslissing.

“Niet behandelde patiënten kregen te horen dat hun hersenaneurysma een lage kans heeft op barsten en dat een behandeling niet nodig is. Zo’n bericht stelt mensen waarschijnlijk gerust”, licht Annemijn toe.

Mensen met een ongunstige manier van omgaan met problemen bleken vaker een verminderde kwaliteit van leven te ervaren na de diagnose. “Hiermee moeten we rekening houden op ons aneurysmaspreekuur”, aldus Algra.

Vragenlijst

“Met een korte vragenlijst kunnen we in beeld brengen hoe patiënten met problemen omgaan. Ook al kun je dit niet direct veranderen, je kunt je gesprek en begeleiding er wel op aanpassen. Zo kunnen we als artsen patiënten op maat helpen.”

Het promotieonderzoek van Annemijn Algra werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Nederlandse Hartstichting. In 2016 ontving ze een Dekkerbeurs voor haar onderzoek naar een beslismodel om artsen en patiënten te helpen bij een keuze voor behandeling van een aneurysma in de hersenen.
 

Annemijn Algra verdedigt vrijdag 14 oktober haar proefschrift. Dit is vanaf 10.15 uur live te zien.