Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Man-vrouwverschillen en de toekomst van hart- en vaatziektenzorg

28 juni 2019
Foto: Jeroen van der Horst – VNDRHRST
Bron: Foto: Jeroen van der Horst – VNDRHRST

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. Wat heeft dat opgeleverd? En welke onderwerpen zijn nog onderbelicht? Daarover spraken experts en ervaringsdeskundigen op uitnodiging van ZonMw, de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en de Hartstichting tijdens een bijeenkomst op 17 mei. De hoge opkomst op deze dag liet zien dat er steeds meer aandacht is onder wetenschappers en artsen voor dit onderwerp.

Meer aandacht, maar nog meer aandacht nodig

Man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten krijgen steeds meer aandacht. Zo zijn deze man-vrouwverschillen nu een standaard onderwerp binnen de opleiding van artsen tot cardioloog.
Het vroegtijdig herkennen van hart- en vaatziekten blijft complex. Zeker bij vrouwen. De eerste arts bij wie een vrouw met mogelijke hart- en vaatproblemen terecht kan is haar eigen huisarts. Een betere opsporing van hart- en vaatziekten door huisartsen verdient daarom bijzondere aandacht. Ook blijkt dat wetenschappers in onderzoek naar hart- en vaatziekten steeds vaker onderscheid maken tussen vrouwen en mannen. Helaas vermelden zij deze resultaten nog niet vaak genoeg in wetenschappelijke publicaties.

Optimale zorg voor vrouwen én mannen

De Hartstichting wil dat verschillen tussen mannen en vrouwen in kaart worden gebracht. Dit moet het mogelijk maken om hart- en vaatziekten net zo goed te voorkomen, herkennen en behandelen bij vrouwen als bij mannen. Hart- en vaatziekten kunnen zich in de loop van de tijd anders ontwikkelen bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen kunnen daarom andere klachten hebben dan mannen. Bepaalde hartaandoeningen komen ook vaker voor bij vrouwen, zoals problemen in de kleinste bloedvaatjes rond het hart. Met de huidige tests zijn deze aandoeningen niet altijd goed op te sporen.

Nieuw samenwerkingsverband voor betere zorg en onderzoek

Om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen en de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren, heeft de Hartstichting onderzoekers gevraagd om een landelijk samenwerkingsverband op te zetten dat onderzoek gaat uitvoeren en onderzoeksresultaten dichterbij toepassing in de zorg gaat brengen. De onderzoekers binnen dit samenwerkingsverband zullen ook een netwerk opzetten om kennis over dit thema met alle hart- en vaatonderzoekers te delen.

Verslag bijeenkomst

Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt. Lees het op de website van ZonMw. 

Naar het verslag

Meer nieuws over onderzoek Hartstichting

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Ziekte bij vrouwen te vaak onopgemerkt: nieuw onderzoek toegekend

Groot landelijk onderzoek: betere behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Groot landelijk onderzoek: betere behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

Onderzoekers: let op de verschillen tussen vrouwen en mannen!

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws