Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Terugblik: 1 jaar corona

Terugblik: 1 jaar corona

Terugblik: 1 jaar corona

Het coronavirus dook eind februari 2020 in Nederland op. Dit zorgde bij iedereen voor veel onrust, maar zeker ook bij hart- en vaatpatiënten. Lees hier wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd en hoe we stappen zetten in onderzoek op dit gebied.

Februari - maart 2020

 • Eind februari dook het coronavirus voor het eerst in Nederland op.
 • Met steeds meer besmettingen wordt in maart de ernst goed duidelijk.
 • De eerste (intelligente) lockdown is een feit.
 • Er zijn strenge maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus, zoals extra hygiëne, 1,5 meter afstand houden, sluiting van de scholen en zoveel mogelijk thuis blijven.

Hartstichting start direct onderzoek

Al vrij snel na de uitbraak van het coronavirus, komen de eerste berichten over mogelijke hartschade door corona. De Hartstichting is toen direct met onderzoek gestart. 

Welk onderzoek is gestart?

Gegevens verzamelen van coronapatiënten

Samen met artsen, wetenschappers en ziekenhuizen in binnen- en buitenland zijn we in maart 2020 direct gestart met onderzoek. Er is een internationale registratie opgezet (CAPACITY-registratie) om zoveel mogelijk gegevens over coronapatiënten met hart- en vaatklachten te verzamelen. Zo is verloop van de ziekte te volgen en krijgen artsen sneller duidelijkheid over de beste behandeling.

> Meer over het onderzoek

“We wisten begin 2020 nog heel weinig, omdat dit virus nieuw was. Daarom zijn we direct met een groot internationaal onderzoek gestart.”

Veel vragen van hartpatiënten

 • Mensen met hart- en vaatziekten vallen onder de risicogroep (RIVM). Onze voorlichters kregen in maart maar liefst 1368 vragen binnen van bezorgde hart- en vaatpatiënten of familieleden.
 • Eind maart organiseerden we een live uitzending waarin cardioloog Folkert Asselbergs en huisarts Monique Tjon-A-Tsien vragen beantwoordden. Op Facebook keken ruim 20.500 mensen en via de webcare zijn er ruim 700 vragen beantwoord.

April - Mei 2020

Rond april wordt de ernst van het virus in de hele wereld duidelijk.

 • De maatregelen worden verlengd in april.
 • ​Er zijn wereldwijd meer dan 100 kandidaatvaccins tegen het coronavirus.
 • De zorg staat onder grote druk. Zorgmedewerkers raken zelf besmet.
 • In mei daalt het aantal besmettingen. Na de meivakantie gaan de basisscholen weer deels open en half  mei kondigt het kabinet versoepelingen per 1 juni aan.

Nieuw onderzoek huisartsen

De Hartstichting start samen met huisartsen en cardiologen een nieuw onderzoek. Huisartsen willen beter weten hoe ze besmette patiënten die niet in het ziekenhuis liggen kunnen behandelen, om zo ernstige klachten te voorkomen.

> Meer over dit onderzoek

Ongerustheid over reguliere zorg

Ondertussen groeit de ongerustheid over de gewone zorg. Nederlandse cardiologen vrezen dat 150.000 tot 200.000 hartpatiënten dit jaar geen zorg krijgen. De Hartstichting doet in april een oproep aan patiënten: Bel bij klachten je arts, ook nu!.

Ook hartrevalidatie ligt op veel locaties stil. Samen met Harteraad en de NVVC doen we half mei een oproep om hartrevalidatie voor meer mensen vanaf huis mogelijk te maken.

Doktersassistent Annet:

"Ik denk dat ik besmet ben toen ik een hartfilmpje maakte bij een patiënt"

Lees mijn verhaal

Juni - augustus 2020

 • Vanaf 1 juni gaan de versoepelde maatregelen in.
 • Wel zijn vanaf dan mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht.
 • Nieuw is ook dat nu iedereen met klachten zich kan laten testen op corona.

Patiënten herstellen langzaam

Er komen verontrustende berichten over het herstel. Coronapatiënten met milde klachten herstellen moeizaam. Longartsen merken op dat patiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, moeizamer lijken te herstellen. Deze patiënten klagen over forse vermoeidheid en dat ademen niet lekker gaat.

September - november 2020

 • In het najaar is er weer een sterke toename van besmettingen.
 • De tweede golf is een feit.
 • In oktober volgt een gedeeltelijke lockdown.
 • De horeca gaat weer dicht.

Goed nieuws over vaccins

De eerste vaccins zijn inmiddels getest op grote groepen mensen. Uit de testen blijkt dat de vaccins van Pfizer en Moderna veilig zijn en de kans op covid-19 met zo'n 95% verlagen.

Ontdekt in ons onderzoek: 1 op de 10 coronapatiënten in het ziekenhuis krijgt hartproblemen

> Lees het nieuwsbericht

December 2020 - februari 2021

 • Mondkapjes zijn verplicht in de openbare ruimte.
 • Besmettelijkere varianten van het virus duiken op. De Britse variant baart ons de meeste zorgen, maar er is ook een Zuid-Afrikaanse en een Zuid-Amerikaanse variant.
 • Half december gaat de harde lockdown in. De scholen gaan weer dicht, net als musea, theaters, kappers en de meeste winkels.
 • Het aantal besmettingen blijft hoog en eind januari gaat de avondklok in.

Voorlichters Tineke en Corine:

"Dit was ook voor ons een roerig jaar. We kregen zo'n 2.900 vragen over corona."

Meer lezen

Onderzoek steeds uitgebreid

Het onderzoek is in volle gang. De registratie van coronapatiënten in ziekenhuizen omvat al 10.000 mensen uit 15 landen. De Hartstichting start half december samen met huisartsen een extra corona-onderzoek naar de gevolgen op de lange termijn. Ook op andere gebieden wordt het onderzoek uitgebreid. 

Vaccineren gestart in januari 2021

Eind december wordt het eerste vaccin (Pfizer) goedgekeurd. Vrij snel daarna volgt het vaccin van Moderna en eind januari 2021 wordt ook het vaccin van AstraZeneca goedgekeurd. Begin januari vinden de eerste vaccinaties in Nederland plaats. 

Veel vragen over vaccinatie

De vaccinatie tegen het coronavirus roept vragen op bij mensen in de risicogroepen. Lees hier onze antwoorden.

Meer over vaccinatie

Hartonderzoek naar topsporters met corona van start

Er is een unieke studie van start gegaan naar de gevolgen van corona voor het sportershart. Uit de studie moet blijken welke schade en hartklachten corona kan veroorzaken. De Hartstichting, NOC*NSF en Philips steunen het onderzoek.

> Meer lezen

Veel tegenslagen en nieuwe kansen

Veel van onze traditionele activiteiten gingen niet door, zoals de collecte en veel sportieve evenementen. Met veel creativiteit en inzet ontstonden ook mooie nieuwe ideeën.

5 activiteiten die niet doorgingen

 1. De tienduizenden collectanten konden in april niet langs de deuren en straatwerving lag ook stil. Ook de inhaalcollecte eind oktober ging grotendeels niet door vanwege het hoge aantal besmettingen.
 2. Een landelijke campagne waar mensen op diverse locaties hun bloeddruk konden meten ging niet door.
 3. Veel events werden afgelast. De 11strandentocht, het kitesurf-event Hoek tot Helder en de sportieve fietstochten naar Berlijn of Parijs gingen niet door.
 4. Bijeenkomsten met inspirerende sprekers op diverse locaties in Nederland gingen niet door
 5. De feestelijke uitreiking van Dekkerbeurzen aan jonge onderzoekers ging niet door

Hoe we dit online oplosten

 1. Online werd veel geld opgehaald voor de collecte en het hartonderzoek naar corona.
 2. We zetten meer in op thuis bloeddruk meten en ontwikkelden een online adviestool voor bloeddruk.
 3. 4768 deelnemers deden vanaf hun eigen voordeur mee aan de Hartstocht, die 100% coronaproof was.
 4. Inspirerende en informatieve bijeenkomsten voor donateurs vonden nu via een webinar plaats.
 5. Dekkerbeurzen aan jonge onderzoekers werden nu overhandigd met een persoonlijke video-boodschap van de directeur.