Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

“Hart voor het leven - Leven voor het hart”

15 juni 2021

In memoriam - Willem Bavinck

Op 3 juni 2021 is de heer J. Willem Bavinck overleden. Willem leefde bijna 38 jaar met een donorhart. In 1983, hij was eind 20, kreeg hij in Londen zijn donorhart. Waar de voorspelling toen was dat hij daarmee maximaal 2 jaar te leven had, werden dat er heel veel meer. Gelukkig!

Promotie orgaandonatie

Hij zette zich sindsdien met hart en ziel in om orgaandonatie te promoten. Hij was tenslotte een voorbeeld dat je met een donorhart weer een goed leven kon hebben. Samen met zijn vrouw, die hij in het ziekenhuis had leren kennen, genoot hij van het leven. Als langstlevende met een donorhart stond hij symbool voor de hoop van hartpatiënten die een harttransplantatie moesten ondergaan.

Jarenlange inzet

Willem heeft zich jarenlang ingezet voor hart- en vaatpatiënten. Zo heeft hij Harten Twee opgericht, de belangenvereniging voor iedereen die een hart- en/of longtransplantatie heeft ondergaan. Later is hij vrijwilliger voor de Hartstichting geworden. Lokaal, van het comité Vrienden van de Hartstichting in Tilburg. Maar hij zat ook in het landelijk bestuur van de vrijwilligersorganisatie en in de Raad van Toezicht van de Hartstichting.

Behalve voor de Hartstichting zette Willem zich ook in als lid van het (dagelijks) Bestuur van de Nederlandse Transplantatie Stichting en was hij lid van het Bestuur Stichting AED Tilburg en adviseur van het bestuur van De Hart&Vaatgroep (nu Harteraad). Willem was veelzijdig, hij schreef ook een aantal boeken, waaronder Leven met een tweede hart.

Warm, betrokken en altijd paraat

Wij denken met warmte terug aan zijn enthousiasme en gedrevenheid. Iemand die stond voor zijn plannen en ideeën. Enorm betrokken bij het werk van de Hartstichting. Of het nu ging om de orgaandonatiewet, het reanimatie-onderwijs aan leken, de steun aan de patiëntenverenigingen of de collecte-organisatie. Als zijn gezondheid het toeliet, was hij altijd bereid publiekelijk op te treden voor de Hartstichting. We konden altijd een beroep op hem doen. Willem was ook een man met haast. Of zoals hij zelf wel zei: “ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, dus geduld is niet mijn sterke kant”.

Vele onderscheidingen 


Met deze enorme betrokkenheid is het dan ook niet verwonderlijk dat Willem Bavinck vele onderscheidingen ontving:

  • Ridder in de Orde van Oranje Nassau
  • Gouden Speld Gemeente Tilburg
  • Zilveren Vinger aan de Pols speld
  • Dr. Snellenpenning Hartstichting
  • Gouden speld PHLT

In 2009 ontving hij de Snellenpenning, als bijzondere blijk van waardering en dank voor zijn bijzondere, inspirerende en innovatieve bijdrage aan het werk en de missie van de Hartstichting.

Een unieke persoonlijkheid heeft deze wereld, ondanks dat hij al lange tijd in extra tijd leefde, helaas toch nog te vroeg moeten verlaten. Willem werd 65 jaar.

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws