Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Zeer hoog cholesterol bij jonge vrouw vaak erfelijk

Een zeer hoog LDL-cholesterol bij jonge vrouwen komt vaak door een erfelijke aanleg. Dit ontdekten onderzoekers van het UMCG met steun van de Hartstichting. Met deze kennis hopen ze de diagnose en preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen te verbeteren. 

Risicofactor

Een hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Een te hoog cholesterol is ongezond. Er zijn 2 soorten cholesterol: LDL- en HDL-cholesterol, ook wel ‘slechte’ en ‘goede’ cholesterol genoemd.

Onderzoek bij jonge vrouwen

De onderzoekers onderzochten het LDL-cholesterol van jonge gezonde vrouwen uit Groningen, Friesland en Drenthe. Hun gemiddelde leeftijd is 33 jaar. Deze vrouwen stonden bloed af. De onderzoekers wilden bepalen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de hoogte van hun LDL-cholesterol.
 
Uit 28.000 vrouwen selecteerden ze:

  • vrouwen met een fors verlaagd LDL-cholesterol (≤ 1.3 mmol)

  • vrouwen met een fors verhoogd LDL-cholesterol (≥ 4,9 mmol)

Vervolgens onderzochten ze het DNA en bekeken ze de leefstijl van deze vrouwen. Bij ongeveer 20% van de vrouwen met een fors verhoogd LDL-cholesterol was de oorzaak erfelijk. Zij hadden familiaire hypercholesterolemie (FH).

> Meer over  familiaire hypercholesterolemie (FH)

Behandeling met medicijnen

Familiaire hypercholesterolemie kan al op relatief jonge leeftijd een hartinfarct veroorzaken. Een fors verhoogd LDL-cholesterol in jonge gezonde vrouwen is daarom aanleiding voor nader onderzoek.
 
"Indien er sprake is van een erfelijke oorzaak, hebben zij een zeer sterk verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten”, vertelt Jan Albert Kuivenhoven, hoofdonderzoeker en hoogleraar in het UMCG. “
 
Deze vrouwen kunnen baat hebben bij medicijnen die het cholesterol verlagen. Met name omdat het LDL-cholesterolgehalte na de overgang nog verder stijgt. Daarnaast hebben hun kinderen 50% kans om FH te krijgen.

> Meer over het onderzoek van Kuivenhoven

Verandering leefstijl nodig

De vrouwen in het onderzoek die een hoog LDL-cholesterol hadden, maar geen erfelijke aanleg, hadden vaker een ongezonde leefstijl. Voor deze vrouwen is het van groot belang dat zij hun kans op hart- en vaatziekten verlagen door hun leefgewoontes aan te pakken. Dit heeft dus extra aandacht nodig: van hen én van hun behandelende artsen.

Zelfde onderzoek bij mannen

Vandaag publiceren zij de resultaten in het vakblad Circulation, in een speciale editie over hart- en vaatziekten bij vrouwen. De wetenschappers hebben eenzelfde onderzoek inmiddels bij mannen gestart.

Meer nieuws over erfelijkheid

Erfelijke hartziekten eerder opsporen

Erfelijke hartziekten eerder opsporen

Jannie

Jannie: “Al vanaf mijn 11e slik ik medicijnen voor mijn cholesterol”

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws