Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartonderzoek bij topsporters met corona van start

Laatst gewijzigd: 19 maart 2021
Hartonderzoek bij topsporters met corona van start

Hartonderzoek bij topsporters met corona van start

Recent is een unieke studie van start gegaan naar de gevolgen van corona voor het sportershart. Sportcardioloog dr. Harald Jørstad van het Amsterdam UMC leidt het onderzoek. Uit de studie moet blijken welke schade en hartklachten corona kan veroorzaken. De resultaten zijn ook belangrijk voor hobby- en amateursporters. De Hartstichting, NOC*NSF en Philips steunen het onderzoek.

Sporters met corona 5 jaar volgen

De wetenschappers gaan sporters met corona 5 jaar lang volgen en periodiek onderzoeken. Ze beschikken al over MRI-scans van het hart van 200 sporters die zijn gemaakt voor de eerste coronagolf. Tijdens het onderzoek maken ze verschillende vervolgscans. Zo kunnen ze precies analyseren of corona schade in het hart heeft veroorzaakt en of deze schade in de loop van de tijd herstelt.

Rebecca Abma-Schouten, hoofd onderzoek van de Hartstichting:

"Dit onderzoek geeft wetenschappers de unieke kans om de effecten van corona op het hart van gezonde mensen te onderzoeken. Van deze sporters weten de onderzoekers heel precies hoe het hart eruit zag voor corona. Door de hartscans in dit onderzoek kunnen zij precies in kaart brengen of er door corona schade aan het hart is ontstaan."

Optreden ritmestoornissen onderzoeken

De wetenschappers onderzoeken ook of er hartritmestoornissen optreden bij de sporters. Deze kunnen ontstaan door littekenweefsel als gevolg van een ontsteking aan het hart. Daarvoor wordt het hartritme bij de sporters geregistreerd met elektrodes die verbonden zijn met een mobiele telefoon. Deze ecg-apparatuur heeft Philips beschikbaar gesteld.

Wanneer is sporten weer veilig?

Het onderzoek zal de sporters ook helpen te bepalen wanneer ze weer kunnen sporten na corona. Dit is nodig, omdat het hart voldoende rust nodig heeft om te herstellen na een ontsteking. Te snel gaan sporten na een ontsteking kan juist zorgen voor blijvende hartschade.

Sportcardioloog Harald Jørstad: resultaten ook belangrijk voor andere sporters

Harald Jørstad geeft aan dat de resultaten belangrijk zijn: ''Als hieruit blijkt dat topsporters het sporten op een bepaald moment weer veilig kunnen oppakken na corona, dan geldt dat ook voor de hobby- en amateursporters. Zij belasten namelijk ook het hart, alleen minder intensief dan topsporters.” Luister hier het interview met Harald bij Langs de Lijn en Omstreken van NPO1.

Nog meer inzichten verwacht

De onderzoeksresultaten zijn ook van belang voor andere virussen die hartproblemen kunnen veroorzaken. Ook helpt het onderzoek om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van corona bij gezonde mensen.

Uitbreiding op lopend onderzoek

Deze studie is een uitbreiding van een reeds lopend onderzoek naar de effecten van intensief sporten op het hart. Bewegen en sporten zijn gezond voor het hart, maar het is onbekend of (te) intensief sporten schadelijk kan zijn en voor welke sporters. Ook NOC*NSF en het UMC Utrecht werken mee aan dit onderzoek.

Meer over ons corona-onderzoek

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Nieuw onderzoek naar corona-zorg door huisarts

Nieuw onderzoek naar corona-zorg door huisarts

1 op de 10 coronapatiënten krijgt hartproblemen tijdens ziekenhuisopname

1 op de 10 coronapatiënten krijgt hartproblemen tijdens ziekenhuisopname

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws