Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartleeftijd helpt bij beter begrip risico hart- en vaatziekten

19 september 2019

De Hartstichting heeft een nieuwe tool ontwikkeld die helpt om het risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen. Deze tool berekent de hartleeftijd en is gemaakt op basis van onderzoek van dr. Olga Damman van Amsterdam UMC.

Medische richtlijn als basis

De tool is gebaseerd op de medische richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze is opgesteld op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten. Voor artsen is de richtlijn een hulpmiddel voor het aanbieden van de beste zorg om hart- en vaatziekten te voorkomen.

David Smeekes, arts bij de Hartstichting:

“Met de tool willen we mensen aansporen hun risico in kaart te brengen. Mensen die weten dat zij een verhoogd risico hebben, zijn vaak gemotiveerder om gezonder te leven. Hiermee kunnen zij hun risico op een hart- en vaatziekte verkleinen.”

Onderzoek naar uitleg risico

Met name mensen met een lagere opleiding en weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om de uitslag van een risicotest te begrijpen. Dit blijkt uit het onderzoek van Olga Damman. Met geld van  de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en NWO onderzocht zij hoe je de uitleg over gezondheidsrisico’s begrijpelijk kunt maken. De uitleg aan de hand van de 'hartleeftijd' werkte het beste.

Meer over het onderzoek en de uitkomsten

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden ruim 700 mensen tussen 45 en 65 jaar mee. Een groot deel hiervan had een lagere opleiding. De deelnemers kregen de fictieve uitslag van een risicotest op hart- en vaatziekten op 3 manieren:

  • als percentage: "U heeft 29% kans op..."
  • ​visueel met met infographics
  • met het concept hartleeftijd

Achteraf vroeg Damman of de deelnemers nog wisten hoe groot hun risico op hart- en vaatziekten was. Ook onderzocht ze of ze dit goed op waarde konden schatten en wilde ze weten of de informatie motiveerde om gezonder te leven.

Resultaat: Hartleeftijd werkt het beste

Het onderzoek toonde aan dat het begrip ‘hartleeftijd’ helpt om je risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen. Hoe hoger je hartleeftijd, hoe hoger het risico op een hart- of vaatziekte. Andere manieren om het risico te duiden, zoals de gebruikte infographics, werkten minder goed.

Hartleeftijd berekenen

De hartleeftijd wordt berekend na het invullen van de leeftijd, geslacht, of iemand wel of niet rookt en je bloeddruk en cholesterol.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten?

  • Je hartleeftijd is gelijk aan je eigen leeftijd: je rookt niet en hebt een optimale bloeddruk hebt en goede cholesterolwaarden
  • Je hartleeftijd is hoger dan je eigen leeftijd: je rookt en/of je waarden zijn niet optimaal 
  • Een hartleeftijd die lager is dan je eigen leeftijd is niet mogelijk

Voor wie is de tool bedoeld?

De tool is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar. Waarom? 

  • Mensen jonger dan 40 jaar hebben meestal een laag risico op hart- en vaatziekten. Vanaf je 40e neemt dit risico toe. Daarom is de tool bedoeld voor mensen vanaf 40 jaar.
  • Bij mensen boven de 70 jaar is de medische situatie vaak wat complexer. Er is meer maatwerk nodig voor het voorspellen van hart- en vaatziekten. Dit maakt de tool minder geschikt. 

Wat is jouw hartleeftijd?

Bereken in 2 minuten

Meer lezen

Ken je waarden

Ken je waarden

Uitleg over je bloeddruk

Uitleg over je bloeddruk

Cholesterolwaarden

Cholesterolwaarden

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws