Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Hartgezondheid Nederlander moet meetbaar beter worden

20 oktober 2022
Hartgezondheid Nederlander moet meetbaar beter

Hartgezondheid Nederlander moet meetbaar beter

Het moet voor iedereen mogelijk worden om het risico op een hart- en vaatziekte in kaart te brengen en te verlagen. Dit is nodig om het enorm groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Ook een steviger inzet op een gezonde omgeving moet hieraan bijdragen. Dit staat in de nieuwe strategie van de organisatie die vandaag is gepresenteerd.

Berekenen hartleeftijd

Het vastlopen van de financiering van de zorg is in Nederland een maatschappelijk urgent en groot probleem. De Hartstichting vindt daarom dat er linksom of rechtsom proactief iets moet gebeuren om mensen met een verhoogd risico op hart-of vaatziekten eerder op te sporen. Met een hulpmiddel om de hartleeftijd te berekenen en bloeddrukmetingen heeft de Hartstichting hiervoor de eerste stappen gezet.

Hartstichting-checkpoint in iedere stad

Het gezondheidsfonds sluit onconventionele oplossingen niet uit. Over zeven jaar willen we in elke Nederlandse stad een eigen Hartstichting-‘checkpoint’ hebben. Hier kunnen mensen hun cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker meten en hun hartleeftijd berekenen, waarna een deskundig en persoonlijk advies op maat volgt. Om preventief levens hartgezonder te maken en om later druk op de zorg te voorkomen.  

“Zo lang het de zorg maar ontlast en mensen hierdoor langer hartgezond kunnen leven,” zegt directeur Hans Snijder. “Als mensen daadwerkelijk een verhoogd risico blijken te hebben, dan willen we – in samenspraak met de zorg – mensen helpen om hun risico te verlagen. Het is niet de bedoeling dat mensen onnodig bij de huisarts belanden.”

Gezondere leefomgeving

De Hartstichting wil bovendien dat de leefomgeving een stuk gezonder wordt. Stappen naar een gezonde voedselomgeving en maatregelen om rookwaar uit de openbare ruimte te verbannen, gaan nu veel te langzaam. En er moet meer gedaan worden om Nederland in beweging te krijgen. Hier ligt een belangrijke taak voor de politiek, vindt de Hartstichting.

Hartgezondheid op het netvlies

Door deze en andere maatregelen wil de Hartstichting dat de hartgezondheid van Nederlanders in 2030 meetbaar is verbeterd. Tegen die tijd zijn er naar verwachting 1,9 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten, tegenover 1,5 miljoen nu. Snijder: “Opvallend is dat mensen hart- en vaatziekten niet vanzelfsprekend als urgent ervaren. Je hoort vaak: ‘Kanker overkomt je, een hartprobleem is vooral je eigen schuld’. Onderzoek wijst ook uit dat mensen banger zijn voor dementie en kanker dan voor hart- en vaatziekten. Ten onrechte. We gaan dit bij mensen beter op het netvlies krijgen.”

Gezondheidsverschillen

In de nieuwe koers zal de Hartstichting ook nadrukkelijk aandacht vragen voor gezondheidsverschillen. Nu al worden onderzoekers verplicht om rekening te houden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast wil de organisatie bij al haar activiteiten dat ook verschillen in  sociaal economische status en culturele achtergronden mee worden genomen. De Hartstichting ziet dit tevens als voorwaarde om het dichten van een groeiende gezondheidskloof mogelijk te maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Tot slot blijft de Hartstichting baanbrekend wetenschappelijk onderzoek financieren die een snellere en betere behandeling van hart- en vaatziekten mogelijk maakt. 

Lees hier meer over de strategie van de Hartstichting 2023-2030