Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Grote investering in nieuw medicijn tegen beroerte

8 december 2020
Grote investering in nieuw medicijn tegen beroerte

Grote investering in nieuw medicijn tegen beroerte

Het Utrechtse bedrijf TargED Biopharmaceuticals gaat een mogelijk nieuw medicijn tegen herseninfarcten de komende tijd verder testen en ontwikkelen. Het bedrijf krijgt ruim € 1,3 miljoen van meerdere organisaties, waaronder het ‘FIRST-fonds’ voor startende bedrijven. Het is de eerste investering van dit fonds, dat mede is opgericht door de Hartstichting.

Vervolgstappen ná het onderzoek

Dankzij de nieuwe investering kan het bedrijf vervolgonderzoek doen naar een medicijn (Microlyse) dat bloedpropjes oplost. Het mogelijk gunstige effect bij herseninfarcten werd ontdekt tijdens een onderzoek van het UMC Utrecht. Dit onderzoek werd mede gefinancierd door de Hartstichting.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“Ons doel is dat veelbelovende resultaten uit onderzoek zo snel mogelijk leiden tot nieuwe behandelingen voor patiënten. We investeren al vele jaren in wetenschappelijk onderzoek naar beroerte. Daarnaast helpen we wetenschappers steeds meer bij de vervolgstappen ná het onderzoek. De opzet van dit investeringsfonds is daarvan een voorbeeld.”

Gat overbruggen tussen onderzoek en bedrijfsleven

Het FIRST-fonds is opgericht om het gat tussen onderzoek en bedrijfsleven te overbruggen. Om een geneesmiddel te ontwikkelen op basis van onderzoeksresultaten, is het bedrijfsleven nodig. Maar de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zijn vaak nog niet rijp voor grote investeringen van bedrijven. Er zijn meer testresultaten nodig dan universiteiten en gezondheidsfondsen kunnen betalen. Met de nieuwe investering kan het Utrechtse bedrijf de noodzakelijke vervolgtests gaan uitvoeren.

Over de samenwerking en investering

  • FIRST staat voor Fonds InvesteringsRijpe Starters. Het fonds wordt vanuit de overheid ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onafhankelijke experts bepalen in welke projecten het FIRST-fonds investeert.
  • Het FIRST-fonds is opgezet door onder meer de DCVA (Dutch CardioVascular Alliance), een samenwerkingsverband van 15 organisaties in het hart- en vaatonderzoek, waaronder de Hartstichting.
  • Naast het FIRST-fonds investeren ook andere partijen in het onderzoek van TargED Biopharmaceuticals. Het gaat om Utrecht Health Seed Fund en Curie Capital.
  • Het nieuwe onderzoek bouwt voort op werk van de afdeling CDL Research van het UMC Utrecht door wetenschappers Coen Maas en Steven de Maat.

Betere werking, minder bijwerkingen

Marc van Moorsel, een van de oprichters van het bedrijf, vertelt over het medicijn dat nu verder wordt getest.

Marc van Moorsel:

“Dit middel kan gevaarlijke bloedstolsels mogelijk beter oplossen dan de huidige medicijnen. Het bindt op een andere manier aan de bloedprop. We hopen dat het middel ook minder bloedingen veroorzaakt. Bloedingen zijn namelijk een veelvoorkomende, risicovolle bijwerking van de huidige medicijnen.”

Goed nieuws voor patiënten

Italianer: “Het is één van de topprioriteiten van de Hartstichting dat meer mensen een beroerte overleven, en er goed van herstellen. De nieuwe investering is goed nieuws voor patiënten. De tests die nu mogelijk worden, leveren nieuwe kennis op over dit mogelijk belangrijke middel. Dit geeft nog geen garantie dat er snel een nieuw medicijn beschikbaar komt, maar dit is wel de manier om verder te komen.”

Beroerte komt vaak voor

Jaarlijks belanden zo’n 29.000 mensen in een Nederlands ziekenhuis met een herseninfarct. Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen plotseling geblokkeerd door een bloedprop. Veel patiënten overlijden, of houden levenslang problemen met bijvoorbeeld lopen of praten. Hoe sneller en beter het stolsel wordt opgelost of weggehaald, hoe groter de kans op goed herstel.

> Meer over beroerte

Recent nieuws over onderzoek

Dekkerbeurzen voor 15 talentvolle onderzoekers

Dekkerbeurzen voor 15 talentvolle onderzoekers

Patiënten minder vaak met beroerte naar arts door corona-lockdown 

Patiënten minder vaak met beroerte naar arts door corona-lockdown 

Klein risico op hartproblemen bij sporters door corona

Klein risico op hartproblemen bij sporters door corona

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws