Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Forse toename AED's en burgerhulpverleners

23 juni 2022
Aantal AED's met 20 procent toegenomen

Aantal AED's met 20 procent toegenomen

In ons land zijn vorig jaar bijna 4.000 AED’s extra geplaatst en hebben maar liefst 25.000 meer Nederlanders zich aangemeld als burgerhulpverlener die een slachtoffer van een hartstilstand binnen 6 minuten kan reanimeren. Dat blijkt uit jaarverslag 2021 van de Hartstichting. Het totaal aantal geplaatste AED’s komt hiermee op 24.500, het aantal burgerhulpverleners op 245.000. 

Intensieve samenwerking

Dat er in een jaar tijd enkele duizenden AED’s zijn bijgekomen is volgens de Hartstichting mede te danken aan de intensieve samenwerking met onder meer vastgoedondernemingen zoals Altera Vastgoed NV,  de NS, ProRail en de Vriendenloterij.

Deze partijen zien net als de Hartstichting het belang van één goed functionerend, landelijk reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Ons land is het eerste land ter wereld dat een dergelijk fijnmazig en landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners en AED’s kent. Hierdoor is overlevingskans bij een hartstilstand de afgelopen jaren toegenomen van 9% naar 25%. 

19 miljoen euro naar onderzoek

Naast de mijlpaal van deze 6-minutenzone investeerde de Hartstichting vorig jaar ruim 19 miljoen euro in versnellende en baanbrekende onderzoeken die eraan bijdragen dat hartproblemen eerder worden opgespoord en beter worden behandeld.

Gezondheidsvoordeel

Want als we niets doen groeit het aantal mensen met hart- en vaatziekten de komende jaren naar bijna 2 miljoen in 2030. Vaak krijgen deze mensen pas een behandeling als er al onherstelbare schade is aan het hart. Hoe eerder de risicofactoren en de eerste tekenen van ziekte worden herkend, des te meer gezondheidsvoordeel dat oplevert.

Aanzienlijke vorderingen

"Er is nog veel werk te doen om onze missie ‘Iedereen een gezond hart’ te verwezenlijken”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “De resultaten over 2021 laten zien dat we aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt en hoe we daar dag in, dag uit samen met onderzoekers, bedrijven, zorgprofessionals, donateurs, vrijwilligers en evenementendeelnemers aan werken."

Lees meer over alle activiteiten en resultaten in ons jaarverslag 2021

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws