Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten

9 maart 2021
Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten

Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten

Van de coronapatiënten met hartziekten hebben patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden als ze met corona in het ziekenhuis opgenomen worden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit blijkt uit onderzoek dat de Hartstichting steunt. De resultaten worden vandaag gepubliceerd.

Belangrijke resultaten op een rijtje

Leeftijd

Op hogere leeftijd sterven meer mensen aan corona dan op jongere leeftijd.
Sterfte van de coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis:

 • Jongeren (18-25 jaar): 2% 
 • Ouderen (> 85 jaar): 41,6%

Hart- en vaatpatiënten

Mensen met hart- en vaatziekten zijn vaak ouder en hebben ook vaak andere ziektes. Bij hen is de sterfte ook hoger:

 • Hart- en vaatpatiënten: 30,3%
 • Mensen zonder hart- en vaatziekten: 15,7%

Hartproblemen bij coronapatiënten

 • Mensen die met corona op de IC terechtkomen hebben vaker hartcomplicaties
 • Hartcomplicaties treden vaker op bij mensen die al een hartaandoening hadden voordat ze met corona in het ziekenhuis werden opgenomen.

Extra risico bij ernstig hartfalen

Het was al bekend dat coronapatiënten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Maar coronapatiënten met ernstig hartfalen hebben ook 43% meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis, los van leeftijd en geslacht. Het effect van andere hartaandoeningen, zoals een eerder hartinfarct, lijkt minder groot.

Coronaklachten verschillen per leeftijd

De onderzoekers zagen geen verschillen in klachten door corona tussen ziekenhuispatiënten met en zonder hartaandoeningen. Ze zagen wel verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Opvallend is:

 • Bij mensen tussen de 45 en 65 jaar zijn koorts, hoesten en benauwdheid de meest voorkomende klachten.
 • Koorts en benauwdheid kwamen minder vaak voor bij andere leeftijdsgroepen.
 • Reukverlies kwam vooral voor bij jongere patiënten en veel minder bij patiënten boven de 65 jaar.

Groot internationaal onderzoek

De onderzoekers hielden bij hoe corona verliep. Zij vergeleken de gegevens van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten. De gegevens werden verzameld vanaf de ziekenhuisopname tot aan het ontslag.

Coronapatiënten in 16 landen
Maart - november 2020

Vervolgonderzoek effecten lange termijn

Onderzoekers van het UMC Utrecht gaan samen met andere ziekenhuizen en de partners van de DCVA een vervolgonderzoek doen. Ze willen weten wat de gevolgen van corona op het hart op de lange termijn zijn. Ze volgen coronapatiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

 • vragenlijsten
 • maken van hartecho’s

Op deze manier willen ze vaststellen of je in de jaren na opname in het ziekenhuis een verhoogd risico hebt op hartaandoeningen. Ook willen ze weten hoe vaak langdurige klachten zoals hartkloppingen en pijn op de borst voorkomen. Dit vinden patiënten en artsen belangrijke onderwerpen voor nader onderzoek.

Over de samenwerking

Deze resultaten komen uit de CAPACITY-COVID- en de LEOSS-registratie. CAPACITY-COVID is een samenwerking van de patiëntenvereniging Harteraad, de Hartstichting, de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Netherlands Heart Institute (NL-HI) en de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN).

DCVA

Zij vormen samen onderdeel van de in totaal 19 onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA werken ze samen en brengen ze geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Onderzoeksleiding
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Folkert Asselbergs (Cardioloog en Hoogleraar) en Marijke Linschoten (promovenda) van UMC Utrecht.
 

Meer over hartonderzoek corona

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Patiënten minder vaak met beroerte naar arts door corona-lockdown 

Patiënten minder vaak met beroerte naar arts door corona-lockdown 

Overvolle IC’s leiden tot problemen voor hart- en vaatpatiënten

Overvolle IC’s leiden tot problemen voor hart- en vaatpatiënten

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws