Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Donateurs blijven de Hartstichting trouw

10 februari 2019

In 2018 namen de inkomsten van de Hartstichting toe. De Hartstichting behoort hiermee tot de weinige grote organisaties, die afgelopen jaar meer donateurs aan zich konden binden én waarvan de inkomsten stegen.

Uitdaging voor goede doelen

Landelijk namen in 2018 de opbrengsten van goede doelen uit particuliere giften af, meldde de Volkskrant recentelijk. De krant onderzocht de opbrengsten uit eigen fondsenwerving van de 25 grootste goede doelen. Die hebben een steeds grotere uitdaging om nieuwe donateurs voor langere tijd aan zich te binden.

David Verschoor, manager Marketing, Partnerships & Communicatie bij de Hartstichting: 

“De trend dat mensen zich minder binden aan een goed doel past in een bredere maatschappelijk ontwikkeling. Ook kranten, sportverenigingen, vakbonden en politieke partijen zien het aantal vaste leden teruglopen. Met name jongeren lijken anders betrokken te willen worden. De traditionele vorm van fondsenwerving met de continue vraag om een gift, sluit niet meer bij iedereen aan.”

Cijfers Hartstichting 2018

Het totaal aan opbrengsten van particulieren nam toe tot € 43 miljoen. 

  • De giften van particulieren namen met 4% toe
  • De inkomsten uit donaties en giften stegen met 1%
  • Door gulle gevers namen ook de inkomsten uit de collecte, evenementen en nalatenschappen toe met 8%

> Meer in het jaarverslag

Aanbod op maat

De Hartstichting veranderde in 2017 van koers. Van Vragen om te geven naar Geven waar Nederland om vraagt. We organiseren activiteiten en evenementen op grotere schaal, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Zo bieden we mensen andere manieren om bij te dragen. We richten ons op het aantrekken en behouden van donateurs, op een manier die bij hen past.

In actie

De Hartstichting biedt bovendien uiteenlopende sportieve evenementen, zoals de 11strandentocht, Cycle Paris en Hoek tot Helder. Evenementen waarbij mensen met een sportieve activiteit geld ophalen. 

Crowdfunding

Zo biedt de Hartstichting bijvoorbeeld talentvolle onderzoekers een platform voor crowdfunding. Op deze manier wisten zij in 2018 in 2 maanden ruim  € 390.000,- op te halen voor onderzoek. De afgelopen 3 jaar konden hierdoor al 13 onderzoeken starten.

BuurtAED

De Hartstichting heeft al meer dan tienduizend buren gefaciliteerd bij het inzamelen en aanschaffen van een BuurtAED in hun wijk. Dit is een nieuwe groep naast de traditionele donateur.
 

David Verschoor:

“We willen heel Nederland activeren. Iedereen kan iets doen om ervoor te zorgen dat er minder patiënten bijkomen en mensen langer gezond leven. Je kunt burgerhulpverlener worden, een actie starten, of je bloeddrukwaarden regelmatig meten en zo nodig je eigen risico op een hart-of vaatziekte verkleinen.”

Maatschappelijke partij

De Hartstichting wil met deze strategie het traditionele domein van goede doelenorganisatie ontstijgen.

David Verschoor:

"We zien voor ons steeds meer een rol als maatschappelijke partij. We helpen mensen het meeste uit het leven, uit het hart, te halen. Mensen worden steeds ouder en een hartstilstand hoeft niet meer dodelijk te zijn. Het moet ons lukken om meer mensen langer in goede gezondheid te laten leven. Als we ons er allemaal samen hard voor maken."

Meer lezen

Driekwart Nederlanders gaat voor rookvrij

Driekwart Nederlanders gaat voor rookvrij

1500e BuurtAED opgehangen

1500e BuurtAED opgehangen

Hartstichting in 2019: veel acties en betrokkenheid

Hartstichting in 2019: veel acties en betrokkenheid

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws