Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Coronavirus kan hartschade veroorzaken: onderzoek direct van start

30 maart 2020
Coronavirus kan hartschade veroorzaken: onderzoek direct van start

Coronavirus kan hartschade veroorzaken: onderzoek direct van start

30 maart 2020

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en lopen meer kans om eraan te overlijden. Maar ook bij gezonde mensen kan het virus hartklachten en schade aan het hart veroorzaken. Het is nog niet bekend hoe artsen deze patiënten het beste kunnen behandelen.

Er is dringend meer informatie nodig. Daarom is een registratie opgezet, die de Hartstichting mede mogelijk maakt. Door gegevens te analyseren van patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, krijgen artsen snel duidelijkheid over de beste behandeling.

Schade aan hart door virus

Bij een deel van COVID-19-patiënten, die voorheen geen hart- en vaatziekten hadden, zien artsen signaalstoffen in het bloed die wijzen op schade aan het hart.

Bekend is al dat zich onder de ernstige zieke COVID-19-patiënten, veel hart- en vaatpatiënten bevinden. Zij kunnen ernstige complicaties zoals hartfalen of een ontstoken hartspier oplopen en zelfs overlijden. Uit een studie, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation, blijkt dat bij een deel van deze ernstig zieke patiënten ook hartritmestoornissen optreden. Het is niet bekend waarom deze nieuwe ziekte bij hen veel ernstiger verloopt.

Hartonderzoek naar corona

Welke hartpatiënten lopen risico ernstige problemen te krijgen? Kunnen bloeddrukverlagers ervoor zorgen dat er minder patiënten op de ic komen? Hier is direct onderzoek naar gestart.

Meer over corona-onderzoek

Registratie voor betere behandeling

De behandeling van COVID-19-patiënten met hart- en vaatziekten moet dringend verbeterd worden. Cardiologen hebben daarom een aanvulling gemaakt op de reeds bestaande registratie van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

Gegevens verzamelen

De opgerichte registratie maakt het mogelijk om deze patiënten en het verloop van de ziekte te volgen en dit te koppelen aan hun:

  • testuitslagen
  • complicaties
  • medicijngebruik

Door deze gegevens te analyseren, krijgen artsen snel duidelijkheid over de beste behandeling.

Veel belangstelling

50 van de 71 Nederlandse ziekenhuizen hebben al interesse getoond voor de registratie. Ook internationaal is er belangstelling voor. Het doel is om de registratie te koppelen aan de bestaande Nederlandse Hart Registratie (NHR), zodat artsen ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen volgen hoe het met de patiënt gaat.

Groot samenwerkingsverband

Dit initiatief is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Netherlands Heart Institute (NL-HI), patiëntenvereniging Harteraad en de Hartstichting. Zij vormen een onderdeel van de in totaal vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer lezen over dit onderwerp

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Corona: vragen en antwoorden

Corona: vragen en antwoorden

Coronavirus: wie loopt risico?

Coronavirus: wie loopt risico?